Karma ve Draconik Haritalar

KARMA VE DRACONİK HARİTALAR

Tüm bilgileri harita üstünde harmanlayarak Karmik bağlantıları çözmek ve Ruhun yolculuğunu anlamak isteyenler için ders konularımız;

1- KARMA VE ASTROLOJİ
2- DRACONİK HARİTALARI
3- 12.EV
4- AYDÜĞÜMLERİ
5- SATURN VE KARMA
6- RETRO İÇ VE DIŞ GEZEGENLER
7- VERTEX
8- CHİRON VE KARMA
9- KARMA ASTEROİDİ ve KARMA NOKTASI
10- ASTROLOJİK DERECELER VE SABİT YILDIZLAR
11- KARMİK İLİŞKİ GÖSTERGELERİ
12-KARMİK AÇILAR
13-PRENATAL HARİTALARDA KARMA