Mars

MARS’I TANIYALIM

Mars, Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni. Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için "Kızıl Gezegen" de denir.

İnce bir atmosferi olan Mars gerek Ay'daki gibi meteor kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle bir yer benzeri gezegendir. Ayrıca dönme periyodu ve mevsim dönemleri Dünya’nınkine çok benzer. 2 adet uydusu bulunmaktadır.

Mars’taki Olimpos Dağı (Olympus Mons), Güneş Sistemi’nde bilinen en yüksek dağdır ve Marineris Vadisi (Valles Marineris) adı verilen kanyon en büyük kanyondur. Mars, Dünya hariç tutulursa, hâlen Güneş Sistemi’ndeki gezegenler içinde sıvı su ve yaşam içermesi en muhtemel gezegen olarak görülmektedir.

Mars’ın 1877 yılında astronom Asaph Hall tarafından keşfedilen Phobos ve Deimos adları verilmiş, düzensiz biçimli iki küçük uydusu vardır. Mars Dünya’dan çıplak gözle görülebilmektedir.

Mars günü Dünya gününden biraz daha uzun olup, tam olarak 24 saat, 39 dakika ve 35,244 saniyedir. Bir Mars yılı 1.8809 Dünya yılıdır, yani Dünya zaman birimiyle tam olarak 1 yıl, 320 gün ve 18,2 saattir.

İslami astrolojide Mars, mücadele ve hakkı savunmanın, azmin gezegenidir. Sahabelerde karşılığı Hz Ömer, Hz Hamza, Hz Halit Bin Velit’tir. Meleklerden İsrafil Mars ile sembolize edilir.

MARS VE MİTOLOJİ

Yunan Mitolojisine göre baş Tanrı Zeus ile Hera’ nın oğlu olan Ares, gözü pek bir savaş tanrısıdır. Ares insanların savaşıp birbirlerini katledişlerini ve yeryüzünde adeta dereler gibi kan aktığını görmekten büyük keyif alırdı. Bu yüzden insanların kalplerine kin ve nefret salardı ki böylece savaş çıksın. Kör bir cesarete ve olağanüstü bir kuvvete sahip olduğundan kavgalara korkunç naralar atarak girer, kılıcını sağa sola savurur, durmadan adam öldürürdü.

Mars, Roma savaş tanrısıydı ve Roma panteonunda Jüpiter'den sonra ikinci sıradaydı. Tanrıyla ilgili mitlerin çoğu Yunan savaş tanrısı Ares'ten ödünç alınmış olsa da, yine de Mars'ın Roma'ya özgü bazı özellikleri vardı. Genellikle dürtüsel ve yıkıcı Ares'ten daha sağduyulu olarak kabul edilen Mars, daha dövüş odaklı Romalılar tarafından daha erdemli bir figür olarak görülüyordu. Roma'nın ve Roma yaşam tarzının koruyucusu ve şehir sınırlarının ve hudutlarının savunucusu olarak onuruna savaşla ilgili önemli festivaller düzenlenirdi ve tanrı aynı zamanda kurt ve ağaçkakanla da yakından ilişkiliydi. Martius (Mart) ayı, tanrının adını almıştır.

Babillilere baktığımızda ise karşımıza Mars'ın dengi Nergal çıkar. Nergal ölüler dünyasına saldırı düzenleyerek yeraltı kraliçesini tahtından indirerek kendini kral ilan etmiştir. Hindistan'da Mars; Kartikeya Tanrısı olarak anılır. Altı başlı savaş tanrısıdır. İçimizdeki kötülüğü temsil etmektedir.

MARS VE ASTROLOJİ

Mars her burçta yaklaşık 45 gün geçirir.

Günü : Salı
Yönü : Kuzey
Rengi : Kırmızı
Doğası : Savaşçı, Tutkulu, Motive, Kararlı

Madeni : Demir ve bakır
Değerli Taşı : Yakut, Lal taşı, Çakmak taşı, Hematit taşı, Sardoniks

taşı, Rodonit taşı

Sayısı : 9

Çakrası : Kök Çakra

Vücutta Mars : Vücut ısısı, kaslar ve kas sistemi, seksüel

fonksiyonlar, baş, kan kimyası, kemik iliği ve

lenfositleri yönetir.

Yönettiği Burçlar : Koç ve Akrep

Yönettiği Evler : 1. ve 8. Evler

Yüceldiği Burç : Oğlak

Düşüşte olduğu Burç : Yengeç

Zararda olduğu Burçlar : Terazi ve Boğa

Ay ile düşman, Venüs ile dosttur. Bir günde 32-44 dakika arası hareket eder. Burçlar kuşağını 1 yıl 321 günde dolaşır. Yılda 80 gün kadar geri hareketlidir. Mars; mücadele şeklimiz, kendimizi savunma şeklimiz, nasıl çaba sarf ettiğimiz, harekete geçme tarzımız, kavgalar, patlayıcılar, fiziksel enerjimiz, kaslar, ameliyatlar, rekabet ediş şeklimiz, kesiciler, deliciler, zarar vericiler, öfke duyma şeklimiz, sabırsızlık, hareket, hız, güç, cinselliğin zorlu tarafı, cesaret, gözü peklik, kan, vahşet, ölüm, amaç duygusu, ayaklanma, macera, girişim, motivasyon, ergenlik dönemi, yangın, kasaplar, kimyagerler, madenciler, fırıncılar, ateşli hastalıklar, safra sorunları, kan sorunları, testisler, migren, veba, sarılık, kesikler, yaralanmalar, silahla yaralanmalar, hamilelikte 3. ay, tüm kazalar, ordu, polis, terör, halka uygulanan şiddet, savaşlar, erler, cerrahlar, sporcuları sembolize eden ilk kötücül, yani malefik gezegendir.

Doğum haritasında Marsın yeri; nerede harekete geçtiğimizi, kendimizi hangi argümanlarla, nasıl savunduğumuzu, öfkemizi dışarıya nasıl yansıttığımızı, başımıza gelebilecek kazaları ve olabileceğimiz ameliyatların neler olabileceği hakkında bilgi verir. Yaşamımızdaki eril gücü nasıl ve ne kadar etkin kullandığımız da yine Mars ile ilgilidir. ‘Hayır' diyebilme kapasitemiz Mars'ın gücünden gelen pozitif bir göstergedir. Bu dünyada kurban rolünden sıyrılabilmemiz için değerli bir kapasitedir. Mars'ı iyi ifade edemediğimizde bastırılan öfke, pasif, agresif tavırlar veya acımasız saldırganlık, kendi isteğini yasa haline getirmek başımıza sorun açar.

MARS BURÇLARDA

Mars - Koç

Yönettiği burçta Mars rahattır özelliklerini en iyi sergilediği yerlerden birisindedir. Fiziksel yapıları güçlü olur. Atak ve içtendirler, yarışmalardan hoşlanırlar, rekabeti severler. Öncüdürler, çabuk kızar, çabuk sakinleşirler, öfkeleri saman alevi gibidir, kin tutmazlar. Sözlerini esirgemezler. Yaptıkları hiçbir şey için onay beklemezler. “Canım istedi, yaptım” ana fikrini benimsemişlerdir. Çok güçlü cinsel dürtüleri vardır. Bunu boşaltabilecek kapasiteye sahiptirler. Eşlerinin önce fiziksel yönden kendilerine uyumlu olması onlar için çok önemlidir. Çok ani ve hızlı hareket ettikleri için kazalara elverişlidirler. Hafif kesikler ve yanıkları olur. Ateşli hastalıklara çok yatkınlardır. Mars kötü açılar alıyor ise olumsuz yanları ön plana çıkar, kibirli üstten bakan, keskin dilli kavgacı bir yapı sergilerler.

Mars - Boğa

Mars Boğada zarardadır. Yani özelliklerini rahatlıkla ortaya koyamaz. Marsın atikliği, Boğanın sakinliği ile çatışma yaşayabilir. Pratik kabiliyete sahip samimi ve inatçı kişilik özellikleri verir. Sağlamcılardır. Mal varlıklarına çok düşkün olurlar ve bunu koruyabilmek için her türlü önlemi alırlar. İyi para kazanırlar, bunun için çok çalışırlar. Maddeye bağımlıdırlar. Evlilik onlara mücadelelerle dolu ve zahmetli gelebilir. Savunmaya geçtiklerinde, birdenbire sertleşme tutumu sergileyebilir, etraflarına duvar örebilirler. Cinsel yönden güçlü olan bu kişiler aşkın fizikselyönüyle, duygusal tarafından daha çok ilgilenirler. Kötü açılarında paragöz, pinti, her şeyi maddiyat olarak gören özellikler görülür.

Mars – İkizler

İyi konuşmacı ve yazar olabilirler. Konuşarak mücadele ederler, kişileri etkileme konusunda başarılıdırlar. Enerjileri sinirsel olan bu kişilerin akılları ve zekaları çok keskindir. Birçok şeyi kendilerine uydurmak isterler. Ellerini çok iyi kullanırlar, el becerisi gerektiren konularda başarılı olurlar. Şiddet ve zorbalıktan hoşlanmazlar. Sentezleme kabiliyetleri gelişmiştir. Konuşma becerileri yüksek olduğundan güzel öğretirler. Kötü açılarda ukala, sivri dilli, konuşarak döven tiplere dönüşebilirler. Yine kötü açılarda; yalancılık, arkadan konuşma ve fazla dedikoduculuk görülebilir. Sinirsel gerilimleri mevcuttur.

Mars - Yengeç

Mars Yengeçte düşüştedir. Yengecin duygusal yapısı Mars doğasını frenler. Çalışkan, çeşitli tutkuları olan kimselerdir. Mantıktan ok duyguları ile hareket ederler. Marsın aktif yapısı yengecin anaç yapısı ile fazlaca törpülenir ve mücadele şekli fazla duygusallığa dönebilir. Çabuk darılırlar, alınırlar. Ailelerine ve evlerine düşkündürler. Sezgileri , iç görüleri güçlüdür. Ruhsal yapıları oldukça karışıktır. Fedakar tavırları nedeniyle mücadeleyi bırakmaya yatkındırlar, mağdur olmaya eğilimlidirler. Mide yapıları hassas olur, ruhsal sıkıntıları genelde midelerine vurur. Diğer insanların hislerine hitap etmeyi iyi bilirler. Kötü açılarda ruhsal bunalımlara düşebilirler, birisine kinlenmeleri durumunda gizli gizli intikam planları yapabilirler ve uygularlar. Bunu da mağduriyetlerini kullanarak ve abartarak yaparlar.

Mars – Aslan

Dramatize kabiliyetleri yüksektir, her şeyi abartmaya meyilleri olur. Ne yapmak istediklerini iyi bilir ve bu yolda emin adımlarla yürürler. Sevgiye büyük önem verir, asil duygular beslerler. Önderlik yetenekleri vardır. Patronlarla ve üst düzeydeki yöneticilerle iyi kontaklar kurarlar. Göz önünde olmayı emeklerini herkese sergilemeyi çok severler, övgü almaya bayılırlar. Müzik yetenekleri gelişmiştir. Riskle almaktan hoşlanırlar. Çevrelerine yardımcı olmaktan zevk alırlar. Çocuksu bir yapı sergileyebilirler. Kötü açılarla kumarbaz, savurgan, kendini beğenmiş küstah kişiler olurlar.

Mars - Başak

Planlı, programlı, titiz olurlar. Kararlarını sonuçlandırmak için her türlü çabayı göstermekten çekinmezler. Elleri çabuk ve beceriklidirler. Değişken zihinsel ve mekanik becerilere sahiplerdir. İlgileri yazı yazmaya, öğretmeğe, sağlığa, iç dekorasyon yada modaya yöneliktir. Rizikolardan hoşlanmazlar. Evlerinde konfor onlar için çok mühimdir. İş hayatlarında cesur, çalışkan ve mücadelecidirler. Kötü açılarla soğuk, kibirli, mükemmeliyetçi, etrafında kimseyi ve yaptıkları işleri beğenmeyen biri olurlar.

Mars - Terazi

Toplumsal uyuma yatkın kişilerdir. Fikirleri çevresi tarafından yönlendirilmeye yatkındır. İnsanlarla olan ilişkilerinde açık olmaktan yanalardır, lakin ilişkileri yönetmek için ilmi siyaseti çok iyi kullanırlar. İkili ilişkilerini ise dikkatle ve kişileri tanıyarak pekiştirirler. İlişkilerinin bozulmasını istemezler, mücadelelerini ilişkiler üzerinden verirler. Genellikle biraz saldırgan ve enerji dolu sevgililer ararlar. Şiire, sanata meraklıdırlar. Felsefi ve dini konulardan hoşlanır, sohbete bayılırlar. Adalet yönleri kuvvetlidir. Kötü açılarda fazla dik başlı, adalet dağıtıcısı, ilişkilerden yana şanssız olabilirler.

Mars - Akrep

Mars yönetiminde olan Akrep burcunda yine çok rahat eder. Marsın tüm gücü Akrep burcunda ortaya çıkar. Gizliliğe büyük önem veren güçlü şahıslardır. Cinsellikleri aşırı gelişmiştir, çok önem veririler. Bunu kontrol edemezlerse sapkınlıklara meyil edebilirler. Diğer insanlara karşı bencil, soğuk gizemli gelebilirler. Bilinmeyen, gizli, gizemli konulara meraklıdırlar. Gizli kapaklı her mevzu onları alakadar eder. İnsanların açıklarını yakalamakta ustalardır. Yeniliklere karşı kolay uyum sağlayamazlar. Kötü açılar kazalar, operasyonlar getirebilir. İnsanların açıklarını kendi amaçları doğrultusunda kullanabilir.

Mars - Yay

Serüvenci ve hareketli tiplerdir. Orijinal, derinsel bir zekaya sahiptirler. Dinsel, felsefi ve sosyal konulara meraklıdırlar. İçten ve doğrucu olan bu kişiler ikiyüzlülükten hoşlanmazlar. Birkaç defa evlenebilirler. Değişken davranışlar ve alışkanlıklar gösterirler, çabuk ve kararlı hareket ederler. Spor ve diğer fiziksel aktivitelerden hoşlanırlar. Sürekli destek gereksinimi, davranışlarını kopuk yapabilir ve kendilerini tekrar etmelerine neden olabilir. Kötü açılarla toplum içinde zorluklarla karşılaşırlar, anlaşılmaları zor olabilir.

Mars - Oğlak

Mars Oğlakta yücelir. Özelliklerini ortaya koyarken güçlü, planlı, akılcı ve inşa ederek ilerler. İşlerine çok önem verirler. Devamlı yükselmek isterler. Zeki ve saygın kişilerdir. Aşkta ve eş ilişkilerinde gerçek sevgi anlayışı içindedirler. İyi yöneticilik yaparlar ve organizasyon kabiliyetleri yüksektir. Yıldız haritasının diğer fonksiyonları da destekliyorsa şahıslar ihtiraslı olabilir. Otorite ve kuvvetten hoşlanırlar. Kötü açılarda fazla baskıcı, fazla otoriter, kuvveti kötüye kullanma görülebilir.

Mars – Kova

Hareketli, vesveseli , marjinal ve meraklıdırlar. Dünyayı kendi düşündükleri gibi değiştirme çabası içindedirler, farklı fikirlerin peşinde koşarlar. Aceleci davranır, ortalığı karman çorman edebilirler. Keskin zekalıdırlar, icatlara yatkınlardır. Önderlik yetenekleri vardır, kitleleri peşlerinden sürüklerler. Doğrulara önem verirler ve yargılamaları iyidir, kültürlü ve bohem tiplerden hoşlanırlar. Kötü açılarla güvenilmez ve fanatik olurlar.

Mars - Balık

Sanatta başarılı olurlar. Balığın çekingenliğini Mars sertliğini yumuşatır, lakin burada eli kolu kalkmaz bir hal alması da mümkündür. Hareketli ve başkalarını etkileme kabiliyetleri vardır. Heyecan ve gizliliğe hayrandırlar. Başkalarını sezgisel olarak anlayabilirler. Birçok konuda övgüden hoşlanır, bir türlü buna doyamazlar. Fiziksel enerjisini duygusal durumu ile yönlendirir. Teşvik ederken kolaylıkla bambaşka bir konuya teşvik olabilirler. Dikkat çekecek kadar yaratıcı olabilirler. Soyut kavramları fiziksel gerçeklere dönüştürme yeteneğine sahiplerdir. Kötü açılarla kararsızlıklarından çok çekerler. Tembel ve kırıcı olabilirler, harekete geçmede güvensizlik hissi duyarlar. Fazla fedakarlık yaparak kendilerini kaybedebilirler.

MARS EVLERDE

Mars 1. Evde

Sabırsız ve saldırgan bir yapısı olur. Kızıl saçlı veya kızıl tenli olabilir. Başkalarının üzerinde etki bırakmak isterler. Bir kere destek görürse, atılıma tereddüt duymaz. Olaylarla açıkça yüzleşmeye eğilimlidir.

Mars 2. Evde

Para ile uğraşmaktan çok para kazanmak için enerji ve isteği vardır. Heveslerini saklamaktan çok bonkörce harcar. Enerji ve canlılığı arzulanan bir şey olarak görür. Hareket eksikliği paranın eksikliğinden daha çok mutsuzluk yaratır.

Mars 3. Evde

Dikkatini uzun süre toplayamaz. Her şeyi bir çırpıda bilmek ister. Öğrenmekte sabırsız davranır. Tecrübeleri en iyi şekilde öğrenir. Sinirli ve iğneleyici bir dili olabilir. Yazma kabiliyeti yüksektir. Tartışma için ilginç becerileri olur.

Mars 4. Evde

Enerjilerini ev ve aile yaşamına yoğunlaştırırlar. Emlakçılık, iç dekorasyon, mimarlık, aile danışmanlığı veya ev içi tamiratlarla ilgili işler yapabilir. Yaşam tarzında anaç davranışlar gösterir. Despot bir anne verebilir.

Mars 5. Evde

Yaratıcı projeler, aşk ve fiziksel zevkler için her zaman isteği ve enerjisi vardır. Çocuk sevgisi çok gelişmiştir. Parlak bir hayal gücü vardır. Sahnede olmayı severler. İdealist veya ruhsal eğilimli olabilirler. Çevresi tarafından kuvvetli, rekabetçi, sportif faaliyetler, esprili, kendi isteklerine düşkün olarak tanımlanabilir.

Mars 6. Evde

Çok çalışkanlardır. Sağlık, fiziksel zindelik ve spor faaliyetlerini yakından takip ederler. Mekanik konusunda hünerleri vardır, el becerileri gelişmiştir. İçinde riskler olan meslekleri seçme eğiliminde olabilirler. Yüksek tansiyon, ateş ve strese yatkın bir yapı verebilir.

Mars 7. Evde

Kişisel ilişkiler, evlilik ve iş ortaklığı önemli ama kurması kolay olmayan şeylerdir. Başkaları ile ilişkileri kestiğinizde, doğru yönetmekten uzaklaştıklarında zarar görebilirler. Eş veya ortaklarının saldırgan tutumları nedeniyle kişilikleri gölgelenme tehlikesi altında olabilir. Askeri konular ile alakalı olan eş seçimleri yapma ihtimali çok yüksektir. Fark edilir stratejik becerilere sahip olurlar. Açık yüzleşmelere maruz kalabilirler.

Mars 8. Evde

Dikkati topladıkları anlarda enerjileri de yoğunlaşır. Her çeşit kaynak ve bilgiye , özellikle gizemli konulara ilgi çok yüksek olur. Keskin bir dil verebilir. İnsanların açıklarını rahatlıkla görme yetisi çok yüksektir. Bunu kullanma ihtimali de artar. Birden çok şeyi bir arada yapabilme yeteneği vardır. Dekorasyon ve model yapma becerisine sahiplerdir. Avukat olabilirler, başkalarının paralarını çok iyi yönetirler. Açık değil gizlice hareket etmeyi severler.

Mars 9. Evde

Yüksek öğretim veya özel eğitimle ilgilenen, özel ilgi alanları politika, spor, felsefe, din, sosyoloji, sanat, yayıncılık, yabancı çalışmalar yada yabancı seyahatleri yoğun olan birisi olabilirler. Fikirleri gerçek dışı veya fanatik olabilir. Konuların derinine inmeyi, araştırmalar yapmayı severler. Yabancı kültürleri araştırmayı severler. Araştırdıkları konularda uzmanlıklarından kaynaklı olarak; üsten bir bilgi paylaşma tavrı sergileyebilirler.

Mars 10. Evde

Hemen her şeyi geliştirme eğilimi vardır. Bulunduğu toplumun ilgisini çekmeyi sever, nasihat veya birilerinin yol göstermesini sevmez. Kendi işinizi kurmayı tercih eder. Evlilik için eş seçiminde dikkatsizliğinizden dolayı zorluk çekebilirler çünkü dikkati her zaman mesleği, kariyeri ve başarıları üzerine yoğunlaşmıştır. Otoriter ebeveynleri veya babası olabilir. Hırslı ve atak bir kişilik sergilerler. Yaptıkları işlerde; planlı, programlı bir yol izlerler.

Mars 11. Evde

Mutlu olmak için fırsatlar yaratmak ister. Bu konuda iyi yönlendirilmiş bir enerjisi vardır. Hiç bir zaman sahip olduğuyla yetinmeyen çok tanıdığı ama az arkadaşı olan bir yapı içerisinde olurlar. Arkadaşlıklarında duygusal bağlılıktan çok enerjik yaklaşımlara sahip olurlar. İyi bir organizatör ve eğlendirici olabilirler. Kitlesel konularda aktif rol alırlar. Marjinal bir tavır ile hayatla mücadele ederler. Alışılmışın dışında bir düşünce ve hareket yapıları vardır. Fazlaca ukala olabilirler.

Mars 12. Evde

Aktiviteleriniz ve işiniz çoğunlukla başkaları tarafından fark edilmeyebilir. En büyük mücadeleleri kendileri ile ilgilidir. Gizli olan her şey ilgilerini çeker, bilinçaltı ve rüyalarla ilgilenirler. Aldatılmaya, kandırılmaya açıktırlar. Sakin, biraz tembel bir yapıları olabilir. Konularla mücadele etmek ile vazgeçmek arasında sorunlar yaşayabilirler. Ütopik hayaller peşinde kendilerini zorlayabilirler. Hayat mücadelesinde duyguları çok ön planda olduğundan zorlanmaları mümkündür.