Plüton

Güneş sistemimizdeki en küçük ve en uzak gezegen olarak biliniyordu. Fakat bazı nedenlerden dolayı gezegen olmaktan çıkarıldı ve Cüce Gezegen statüsüne indirgendi. 1840 yılında gökyüzünü araştırmaya başlayan gökbilimciler, Neptün'ün ötesinde yörüngesini etkileyen büyük bir nesne olması gerektiğini tahmin ettiler. Araştırmacı Percival Lowell, bu gizemli nesneye "Gezegen X" adını verdi. Hayatının büyük bir kısmını bu gezegeni araştırmak için harcadı. Lowell, çalışmaları sırasında şimdi Plüton olarak bildiğimiz şeyin görüntülerini yakaladı, ancak araştırma 1916'da ölümünden sonra sona erdi. 929'da Clyde Tombaugh, 23 yaşında Lowell Gözlemevi için çalışırken Gezegen X'i aramaya başladı. Bir yıl sonra ise Plüton'u keşfetti.

G1on'un gezegen statüsünden çıkarılıp cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırılmasıyla tanıştı. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Plüton'un statüsünü cüce gezegen statüsüne indirdi. Bunun nedeni ise, Uluslararası Astronomi Birliği’nin tam boyutlu bir gezegeni tanımlamak için kullandığı üç unsuru karşılamıyordu. Bu üç unsur;Güneş’in yörüngesinde olmak,Hidrostatik dengeyi (neredeyse yuvarlak bir şekil) varsaymak için yeterli kütleye sahip olmak ve kendi yörüngesi etrafındaki enkazı temizliyor olmak.Plüton, bu kriterlerden sadece ikisini karşılıyor ve üçüncüsünü kaybediyordu. Orada yaşadığı milyarlarca yıl boyunca yörüngesini temizlemeyi başaramadı. Dolayısıyla, bu kriterleri karşılamayan herhangi bir büyük cisim artık bir “cüce gezegen” olarak sınıflandırılıyordu. Bir gezegeni, cüce gezegenden ayıran en önemli özellik kendi yörüngesini temizliyor olmasıdır. Cüce gezegenler, yerçekimsel olarak baskın hale gelemiyor ve yörünge alanını benzer diğer cisimlerle paylaşıyor.

Plüton’un Genel Özellikleri Nelerdir?

Plüton, yörüngesinin etrafındaki bölgeyi temizlemediği için bir cüce gezegen olarak kabul edilir. Güneş sisteminin oluşumundan kalan donmuş cisimlerle dolu uzak bir bölge olan Kuiper kuşağı olarak adlandırılan Neptün'ün yörüngesinin ötesinde disk benzeri bir bölgede yörüngede d!”önüyor. Cüce gezegen, güneşten 3,7 milyar mil (5,9 milyar kilometre) uzaktadır ve ortalama sıcaklığı -356 Fahrenheit (-215 santigrat derece) civarındadır.

Plüton'un yüzeyi donmuş nitrojen, metan ve karbon monoksit buzlarının bir karışımından oluşur. Cüce gezegen ayrıca kutup başlıklarına, donmuş metan ve nitrojen bölgelerine sahiptir. Bilinen üç uydusu "vardır. Bunlar Hydra, Nix ve Charon’dur. Yaklaşık 737 mil (1.186 kilometre) çapındaki Charon, Plüton'un uydularının en büyüğüdür. İkilinin yerçekimi onları senkronize bir yörüngeye sokar, bu da her zaman aynı tarafla karşı karşıya oldukları anlamına gelir.

MİTOLOJİDE PLÜTON

HADES, Yunan Mitolojisinde Kronos ile Reia’nın oğlu, Zeus, Poseidon, Hera, Hestia ve Demeter’in kardeşi ve Persephone’nin kocası olan ölüler dünyası tanrısının adıdır. Zeus’un babası Kronos’a içirdiği sihirli bir iksir sayesinde, yutulduğu babası tarafından diğer kardeşleri gibi kusularak çıkarılmıştır. Hades’in adı “görünmez” anlamına gelmekte olup, bu adı Tanrıların Titanlara karşı savaşı sırasında Kyklopların verdiği ve başına geçireni görünmez yapan sihirli bir miğferi takmasına atfen almıştır. Evren, Zeus ve Poseidon ve Hades arasında pay edilirken Ölüler diyarı bu tanrının payına düşmüştür.

Hades, yeraltında bulunan ve girenin tekrar yerüstündeki canlıların arasına dönmesine izin verilmediği krallığında, kendisi kadar acımasız olan karısı Persephone, sandalcı Kharon ve çok sayıda cinin yardımıyla acımasızca hüküm sürmekteydi. Sözüne sadık bir tanrı olarak tasvir edilen Hades Demeter’in kızı Persephone’a âşık olmuş ama kızın babası Zeus, Demeter’in kızının karanlıkta yaşamasını istemediğini bildiğinden bu evliliğe karşı çıkmış ya da çıkar görünmüş bunun üzerine yeraltı tanrısı kızı Sicilya’da çiçek toplarken kaçırmıştır. Ölüler Dünyasında bir şey yiyenin geri dönmesi mümkün olmadığından Hades kızın geri dönmesini engellemek için ona bir nar tanesi yedirmişse de Zeus’un ısrarı üzerine bir anlaşma yapılmış ve Persephone yılın üçte birini yeraltında geçirmeye başlamıştır. İlyada destanında Hades, Herakles’in Ölüler diyarına inmesini engellemeye çalışınca kahraman tarafından bir okla omzundan vurulup yaralandığı, Olympos’a gidip iyileştirildiği anlatılmaktadır. Yeraltının tüm hazineleri Hades’e ait olduğundan Romalılar tanrıyı Pluto (zengin) olarak adlandırmıştır.

Yeraltında Bulunan Ölüler Dünyası Hades.

Hades aynı zamanda yeraltında bulunan dünyaya eş büyüklükteki Ölüler Dünyası’nın da adı olup, buraya çeşitli mağara ve geçitlerin yanı sıra Okeanos’un ötesindeki sisler ülkesindeki esas girişinden de ulaşılabilmekteydi. Yeraltı dünyasına giren ruhlar Minos, Rhadamanthys ve Aeakus adlı yargıçlar tarafından bir mahkemede yargılanmakta, suçsuz bulunanlar Lethe’nin pınarından su içip Elysion adlı cennet çayırlarına, suçlular ise sonsuz bir işkenceye mahkûm oldukları Tartaros’a gönderilmekteydi. Hades’e kapısını bekleyen üç kafalı şeytani bir köpek olan Kerberos‘u atlatıp girmeyi başaran, dahası ölmeden geri dönen Herakles gibi kahramanlar da olmuştur.Pluton, Roma Mitolojisinde Ölüler diyarı tanrısının ayinlerde kullanılan lakabı olup Yunanca ‘zengin’ anlamına gelmekteydi. Pluton, tarım tanrısı Saturn’ün oğlu, Jupiter ve Neptun’ün kardeşi, yeraltına kaçırdığı Proserpina’nın (Yunanca Persephone) kocasıdır. Yunan mitolojisindeki Hades adıyla bilinmekteydi

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

ASTROLOJİDE PLÜTON

YÖNETTİĞİ BURÇ: AKREP

GÜÇLÜ OLDUĞU BURÇ: ASLAN

DÜŞÜK OLDUĞU BURÇ: KOVA

ZAYIF OLDUĞU BURÇ: BOĞA

TEMALARI: Yenileşme, dönüşüm, polis, asker, mafya, ölüm ötesi, patlamalar

AVANTAJLARI: Yeniden yapılandırma, şartları zorlamak, dayanıklılık, güç ve zenginlik

DEZAVANTAJLARI: Yıkıcı, bencil, kibirli, diktatörlük, şiddet

ZODYAKTAKİ DÖNÜŞ SÜRESİ:12- 30 yıl

ELEMENTİ: Su

Plüton, dönüşümü anlatan gezegendir. Ölümü ve yeniden doğuşu temsil eden Plüton, burçlarda 12-30 sene arasında kalır. Bu da Plüton’a nesilleri etkileme özelliği verir.

Plüton, Akrep burcunu temsil eden ikinci gezegendir. Plüton’u anlamak için Akrep burcunu anlamamız gerekir. Plüton; kontrolsüz güce sahiptir, baskıcıdır, kontrolcüdür. Eğer kişi kendini, içinde sakladığı gücü tanırsa ve o gücü kontrol ederse Plüton’u olumlu yönde çalıştırabilir. Plüton insanı değiştirir ve dönüştürür. Haritalarda Plüton neredeyse o konuda bize olgunluk verir. Plüton’u bizi zorlayan disiplinli bir babaya benzetebiliriz. Plüton’un bize yaptıkları karşısında kızarız, öfkeleniriz ama sonunda olgunlaşıp yaşadıklarımıza şükrederiz.

PLÜTON BURÇLARDA

Plüton 1930 yılında keşfedildiği zaman Yengeç burcundaydı. Bu nedenle günümüzde yaşayan kişilerin Plüton KOÇ-BOĞA-İKİZLER olmaması çok doğal.

PLÜTON KOÇ: Koç burcunun gezegeni Mars’tır. Mars savaşmayı, mücadeleyi temsil eder. Plüton burada adeta savaşı ve mücadeleyi temsil eder. Savaşlarda çok kan dökülür. Plüton Koç burcu olanlar çok kıskanç olabilirler.

PLÜTON BOĞA: Boğa burcunun gezegeni Venüs’tür. Venüs Boğa burcunda maddiyatı temsil eder. Maddiyat için savaşmayı anlatır. Bu durumun sonucunda bir grup insanın maddi imkanları çoğalırken bir grup insan da devamlı kaybedebilir. Toprak kavramı önem kazanır. Daha gelenekçi yapıda olurlar.

PLÜTON İKİZLER: Eğitimin değeri artar. İletişim çoğalır ve hareketli bir yaşam isteği oluşur. İkizler burcunun gezegeni Merkür’dür. Merkür zeka ve iletişim gezegenidir. Bu nesil insanları daha zeki, pratik ve iletişime önem veren bir nesildir.Teknoloji ve iletişimde yenilikler olmuştur.

PLÜTON YENGEÇ (1914-1938): Plüton Yengeç döneminde 1. Dünya Savaşı çıkmıştır. Yengeç burcu aileyi ve kökleri temsil ettiğinden Plüton bu dönemde insanların topraklarını tehlikeye atmıştır. Birçok kişi savaşta ölmüştür. Bu nesil fedakar bir nesildir ve sezgileri çok güçlüdür. Ayrıca Yengeç burcunun yönettiği gezegen Ay’dır. Ay kadınları temsil ettiğinden kadınlarla ilgili reformlar olmuştur.

PLÜTON ASLAN(1939-1957):Bu nesilde ise 2. Dünya Savaşı yaşanmıştır. Aslan burcunun gezegeni Güneş’tir. Güneş demek güç savaşları demektir. Bu kuşak hırslı,sabırsız, cesur ve lider ruhludur.Ayrıca çocuklar ve yaşama isteği tehdit altında kalmıştır.

PLÜTON BAŞAK(1957-1971): Bu neslin insanları ilaç, temizlik, hizmet sektöründe öncü olmuşlardır. İnsan hayatını kolaylaştıracak makineler icat edilmiştir. Fabrikasyon ürünler çoğalmıştır. Başak burcunun gezegeni Merkür’dür.’tür.Merkür iletişimi temsil eder. Bu dönemde iletişime çok önem verilmiştir. Bu neslin insanları hizmet eden, planlı ve titiz çalışan bir nesildir.

Ayrıca bu dönemde güzelliğe, fiziğe çok önem verilmiştir

PLÜTON TERAZİ:(1971-1983)Bu dönemde sevgi kavramı önem kazanmıştır. Adalet, hak,hukuk arayışları artmıştır.Evliliğe farklı açıdan bakılmış,kadın-erkek arasındaki roller değişmiştir.Terazi burcunun gezegeni Venüs’tür.Venüs burada güzelliği temsil eder. Bu neslin sanata, güzelliğe, müziğe önem vermesinin sebebi de budur.

PLÜTON AKREP(1983-1995): Bu nesilde cinsellik ön plana çıkmıştır. Plüton Akrep burcunun gezegeni olduğundan cinselliğe yönelme olmuştur. Bu nesil küçük yaşlarda cinsellik ile ilgili bilgi sahibi olmuştur. AIDS bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu neslin zekaları ve hafızaları çok güçlüdür. Ayrıca Plüton Akrep’teyken özgürlük savaşları ve devrimler olmuştur.

PLÜTON YAY(1995-2008) : Özgürlük kavramı çok önem kazanmıştır. Boşanmalar da bu dönemde artmıştır. burcunun gezegeni Jüpiter’dir. Jüpiter büyütme özelliğinin yanında inançlar, yüksek eğitim ve yurt dışını da temsil eder. İnançlar, yurt dışı ile ilgili işler ve eğitim bu dönemde öncelik verilen konularıdır.

PLÜTON OĞLAK:(2008-2024) Bu dönemde iş hayatı, disiplin ön planda olur. Plüton’un gezegeni Satürn’dür. Satürn birçok alanda kısıtlamalar ve baskı getirir.Ekonomik anlamda zorlanmalar,devletlerin yönetim şekillerinin önemi ve savaşlar Plüton Oğlak döneminin gündemini temsil eder.

PLÜTO KOVA(2024-2043): Oğlak burcunun gezegeni Uranüs’tür. Uranüs değişim, dönüşüm ve teknoloji ile alakalı gezegendir. Bu dönemde özgürlük teması önem kazanacaktır. Teknoloji, icatlar, bilim, doğa ve insan hakları en çok konuşulan konular olacaktır. Plüton Oğlak döneminde devletlerin hissettirdiği baskı kalkacaktır.Uza yolculukları artacaktır ve yeni gezegenlerin keşfi gerçekleşecektir.

PLÜTON BALIK(2043-2067):Balık burcunun gezegenleri Jüpiter ve Neptün’dür. Ayrıca Plüton Balık burcunda yükselir. Bu dönemde doğanlar daha hassas, sanata ve güzelliğe düşkün olacağını söyleyebiliriz. Hümanizm ön plana çıkar.

PLÜTON EVLERDE

PLÜTON 1. EVDE

Lider, otoriter, bağımsız olma arzusunda, çekici, karizmatik, baskıcı, karşı konulması zor, aşırı tutkulu, kişi ve olayları kendi çıkarları için kullanabilen, kişiliğini ve duygularını gizleyen kişilerdir. Yükselen dereceye yakın ise etki daha da fazladır. Kişinin karakterini, hayata bakışını ve bedenini etkiler. Kendini ifade etmede sorunlar yaşar, aile ve sosyal çevreden kendilerini soyutlarlar. Plüton birinci evde yeniden doğma gücünü arttırır. Kişinin kendi farkındalığını geliştirmesi gerekir. Enerjisi yüksek ve dayanıklı, güç odağı olma arzusunda, iradesi kuvvetli, istediğini elde eden, hayatları hareketli ve olaylı, anlaşılması zor, soğuk, gizemli, kararlıdır. Bazen korkutucu olabilirler. Gözler ve bakışlar etkileyicidir.

PLÜTON 2. EVDE

Yüksek konsantrasyon ile mükemmel iş performansı olasıdır. Elde edilen mal ile güvencede olma isteğindedir ve maddiyatı başkalarını idare, kontrol etmenin yolu olarak görürler. Atılımcı, cesaretli, risk alan, bencil, aç gözlü olabilen kişilerdir. Maddiyat uğruna acılara direnir. Sahip olduklarını paylaşmayı ve etik kullanmayı öğrenmesi gerekir. Plüton 2. Evde iken sahip olunanları kaybettirip, değer anlayışını değiştirebilir, kişi sıfırdan başlamak durumunda kalabilir.

PLÜTON 3. EVDE

Anlaşılması zor, ilginç, gizemli konulara ilgili, kendi fikirleri hakkında baskıcı, fikirleri çok güçlü, iyi bir gözlemci, meraklı, ketum, her konu ile derinlemesine ilgili, kelimeleri iyi kullanan, bilgiyi güç olarak gören, ikna kabiliyetine sahip, bazen sivri dilli ve kinci olabilen kişilerdir. Sözleri, konuşmaları sert ve etkilidir. Yakın çevresi ile iletişimde başarısızlık söz konusudur. Eğitimin ilk yıllarında sorunlar yaşanabilir. Gerçekten dinlemeyi, cevaplamak ile tepki vermek arasındaki farkı öğrenmeleri gerekir. Ellerindeki enerji ile şifacı olmaları muhtemeldir.

PLÜTON 4. EVDE

Kişi çocukluk ve gençlik dönemlerinde ailesince engellenmiş, kısıtlanmış, aile de karmaşa ya da dağılma yaşanmış olabilir. Aile içerisinde zorunlu kurallar söz konusudur. Yıkımların ardından kendilerini ve yaşamlarını yeniden inşa etme yeteneğine sahiptirler, kendini keşfetmelidir. Baba çok güçlü, korkutucu olabilir veya baba ile fiziki ve manevi mesafeler, güç savaşları ve şiddet görülebilir. İkili ilişkilerinde kişileri anne-baba yerine koyma, duygularını bastırma eğilimleri nedeni ile duygusal eksikliklerini tamamlayamazlar. Kontrolün kendisinde olma ihtiyacındadırlar. Kişi kendini evine yakın hisseder. Dış faktörlere karşı kendini bağımsız kılmayı öğrenmelidir, otuzlu yaşlardan sonra kişi kendini değiştirip dönüştürebilir.

PLÜTON 5. EVDE

Sevdikleri, zevk ve aşkları için her türlü acıya hazırdır. Kendini ortaya koymak için yakınındakilere baskıcı ve despot davranabilir, bu nedenle sorunlar yaşar. Egosu çok yüksek, gururu uç noktada, zayıf kalmaktan hoşlanmayan, insanlara faydalı olma isteğinde, saplantılı aşık olabilen, sevme ve sevilme ihtiyacındaki kişilerdir. Sıra dışı zevk ve sanatsal anlayışları ile alışılmamış ifade tarzına sahiptirler. En iyi olmakta kısıtlanmalar, şans oyunlarında kayıp ya da kazanç olasıdır. Hamilelik sorunları, düşükler görülebilir, çocuklar ile sıkıntılı deneyimler yaşayabilir. Hayatlarını mükemmel sevgili arayışında geçirirken çok sayıda sevgilileri olur. Cinsel hayatta zorlanmalar muhtemeldir. Başkalarına ve değerlerine saygı göstermeyi öğrenmeleri gerekir.

PLÜTON 6. EVDE

Başkalarına yardıma ve görevlerine kendini adayan, aşırı titiz ve disiplinli, konsantrasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, pratik, üretken, tutkulu, karamsar, detaycı, araştırmacı, çözümsel, enerji dolu ve dayanma gücü yüksek kişilerdir. Plüton’un bu yerleşiminde hastalıklar geçici değildir, sürekli tedavi gerekir. Kişi sağlıkla çok ilgili, şaşırtıcı bir iyileşme gücüne sahiptir. Zihinsel ve psikolojik rahatsızlıklar sık görülebilir. Rutin işler bile takıntı halindedir. Sağlık sorunları nedeni ile yaşamlarında büyük değişimler olabilir.

PLÜTON 7. EVDE

Duygusal ilişkilerinde baskın, dominant olma ihtiyacında, iş ilişkilerinde daha başarılıdırlar. Duyguları sahiplenici, güçlü, tepkili, yalnız kalmayı ya da az arkadaş edinmeyi tercih eden, insanları güç ve statü ile etkileme eğilimindeki kişilerdir. Evliliklerde sonu gelmeyen geçimsizlikler, öfke, çatışmalar, ve güç savaşları, şantaj ve fiziki tehditler nedeni ile ayrılıklar olasıdır. İnsanları yönetmek ve kullanmak isterler. Her türlü ilişkilerde özgürlük hakkı vermeyi öğrenmelidirler.

PLÜTON 8. EVDE

Duyguları yoğundur ancak hislerini ifade etmekte ve cinsel alanda zorlanmalar yaşarlar. Kıskanç, şüpheci, tutkulu, gücünü göstermek için hırslı ve ısrarcı davranabilen, krizleri iyi yöneten, soğukkanlı, fiziksel olarak kuvvetli kişilerdir. Sezgisel gücünü mantıkla birleştirme yeteneğine sahip, mistik, din felsefe ve astrolojiye meraklıdır, gizemli kişilere doğru çekilirler. İnsanları ve hayatı keşfetmek isterken, kendini keşfedememe söz konusu olabilir. Maddi anlamda korkuları olmasına rağmen çalışmaları dışında kazançları olur. İkili ilişkilerinde muhalif olur, kişilerin fikirlerini değiştirmek ister, duygusal ve fiziksel şiddet uygulayabilir. Meraklarından dolayı ölümü deneyimlemelerine sebep olabilecek riskleri almaktan çekinmezler. Psişik konularda iyileştirme yeteneğine sahiptirler. Cinselliği şiddetli yaşar ya da sürekli cinselliği düşünürler. Çevreleri ile aralarındaki zorlayıcı bağı azaltarak kendi varlıklarını, değerlerini çözmeyi öğrenmeleri gerekir. İlişkilerinden kazanç sağlama düşüncesindedir.

PLÜTON 9. EVDE

Araştırıp deneyerek öğrenirse belli bir anlayışa ulaşabilir, yeni ve farklı konular ortaya çıkartabilir. Dini ve felsefi konulara ilgili, sezgileri gelişmiş, kahin ruhlu, düşüncelerinde ve bilgide derinleşmeye müsait, öğrenmede tutkulu kişilerdir. İnançları çok kuvvetlidir, başkalarına kabul ettirmede fanatik ve zorlayıcı olabilirler. Hayatın içinde anlam arayışındaďır, spiritüel eğilimi takıntı haline gelebilir, uykuda astral seyahatler olasıdır. Kardeş ve arkadaş ilişkilerinde zarar verici olabilir. Uzun mesafe yolculuklarda zorlanmalar yaşanması muhtemeldir, karşılaştıkları zorluklarla mücadele eder, tecrübe edinirler. Başkalarının doğru bulduklarına ve inançlarına saygı göstermeyi öğrenmeleri gerekir.

PLÜTON 10. EVDE

Mesleğinde hırslı ve başarılı, kararlarında isabetlidir. Başarı için her imkanı değerlendirmekten çekinmez, acımasız, bencil ve baskıcı olabilirler. Başkalarını takıntılı bir şekilde kontrol etme ihtiyacı duyar. Tanınan kişi olma, güç elde etme tutkusu nedeni ile otorite kişiler ile geçimsizlikler, zorlanmalar, gücünü kötüye kullanma söz konusu olabilir. Değişim, dönüşümleri iş- kariyer konularında yaşar, mesleki kayıplara uğrasa da kariyerini baştan inşa edebilirler. Anne ile zorlanmalar, baskı altında hissetme, annenin güvenilmez ve tehlikeli olduğunu düşünme, anneyi erkek yaşta kaybetme görülebilir. Kendini bulması, kişisel disiplinini geliştirmesi ve duygularının kurbanı olmamayı öğrenmesi gerekir.

PLÜTON 11. EVDE

Hırsı, erişilmesi zor hedefleri nedeni ile hayal kırıklıkları yaşar ve çevresine zarar verebilir. İkinci planda kalmayı kabul edemezler. Hükmetme arzusuyla çevresindeki insanlarda (arkadaş-dost) kayıplar söz konusudur. Güçlü, aklını iyi kullanan, sezgisel güce sahip, insanlık için çalışmaktan hoşlanan, fikirlerini ustalıkla gizleyen, gruplar içinde rahat hissedemeyen, kendini arkadaşları aracılığı ile ifade etmeye çalışan kişilerdir. Arkadaşlıklarında bireysel ve takıntılı davranabilir, güç kazanmak için kullanma eğiliminde, ancak aldanıp ihanete uğrayabilir, kendini soyutlayıp yalnızlık hissedebilirler. Geçmişi geride bırakıp geleceğine nasıl yöneleceğini, kendini keşfedip özgürlüklerini sağlamayı, kaderini kendi gerçekleştirmeyi öğrenmelidirler. Amaçları reform ve değişikliklerdir.

PLÜTON 12. EVDE

Gizliliğe olan eğilimleri nedeni ile kendilerini dünyadan soyutlayabilir, derin analizler yapar, ruhu tanımak bilmek isterler. Psişik yetenek ve iyileştirici güce sahip, gizemli, karizmatik, iç dünyaları karışık, kedini ifade etmekten uzak, ketum, araştırmacı, inzivaya çekilen, paranoyak, takıntılı, sahip olduğu güçlerden korkan, bastıran, karamsar, duygusal doyuma ulaşma isteğinde olan kişilerdir. Sezgisel, telepatik ve üst boyutlarla iletişim kabiliyetleri olabilir. Gizli düşmanlardan zarar görme, madde bağımlılığı, doğru yanlış analizi yapmadan fantezilerine inanma eğilimi olasıdır. Bilinmeyeni bırakmayı, kendi istek ve arzularına odaklanıp gerçekleştirmeyi, pratik yollar ve fikirler geliştirmeyi öğrenmeleri gerekir. Kendinden üstün olandan korkar, ruhsal sorunlar yaşar, sevildiğini, istenildiğini bilmek isterler