Rektifikasyon (Doğum Saati) Belirleme

REKTİFİKASYON (DOĞUM SAATİ BELİRLEME)

Günümüzde birçok insan doğum saatini bilmemektedir. Rektifikasyon Doğum saatini belirlemede kullanılan teknik uygulamadır.

Kişinin hayatındaki önemli dönüm noktalarının tarihleri ile işlem yapılmaktadır.

Geçmişte kişinin yaşadığı önemli tarihlerin haritaları çıkartılarak karşılaştırma ve daha detaylı çalışma yapılmaktadır.

Solar Fire üzerinden uygulamalı olarak işlenmektedir.