Neptün

Dünya’ya en uzak gezegen olarak ortaya çıkan Neptün, aynı zamanda Güneş Sistemi’nin en soğuk gezegenidir. Çekirdek ile beraber bir mantodan oluşmuş iki farklı katmanı vardır. Çekirdek bölümü su ve kayalardan oluşmuştur. Manto kısmı ise amonyak ile metandan meydana gelmiştir. Her ne kadar bir gaz gezegeni olsa bil, Jüpiter’in ardından Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenidir.

Tamamen mavi bir renge sahip olan Neptün, bu görüntüsüyle Güneş Sistemi’nin en ilginç gezegenlerinden biridir. Bu gezegen için günümüzde fazla bir bilgi yoktur.
Neptün adını mavi renginden dolayı Roma mitolojisi’nde su ve deniz tanrısından almıştır. Yunan mitolojisinde ise Poseidon olarak bilinmektedir.

Neptün gezegeni keşfi de bir oldukça ilginçtir.Uranüs’ün yörüngesindeki sapmalar ve huysuzlukları gözlemleyen Urbain Le Verrier ve Johann Galle yaptıkları matematiksel hesaplamalar ile gezegeni keşfettiler.Neptün’ü keşfinde baş aktör olan Urbain Le Verrier, gezegenin adını Roma deniz tanrısından almasını önerdi.

Neptün’ün bilinen 14 uydusu bulunmaktadır. Uyduların her biri mitolojik bir Yunan su tanrısı olarak adlandılmıştır. Gezegene en yakın olandan en uzağa doğru hareket eden uyduların isimleri;Naiad,Thalassa,Despina,Galatea,Larissa, S / 2004 N1 (henüz resmi bir adı yok),Proteus,Triton,Nereid,Halimede,Sao,Laomedeia,Psamathe,Neso.

Gezegenin keşfinden sadece 17 gün sonra keşfedilen Triton, Neptün’ün en büyük uydusu olmakla beraber aynı zamanda Neptün’ün dönme yönünün tersinde dönen tek uydusudur Bilim insanları, Triton’un kayalık, metal bir çekirdek ve buz dolu bir örtü üzerinde donmuş bir azot kabuğuna sahip olduğunu düşünüyor. Triton aynı zamanda, metan izleri bulunan, muhtemelen volkanik faaliyetlerden oluşan bir azot atmosferine sahiptir.

NEPTÜN GEZEGENİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Güneş'ten en uzak olan gezegendir.

1 yıl toplamda 165 dünya yılına eşittir.

Neptün ismini Roma mitolojisinde yer alan deniz tanrısından almıştır.

Zayıf olan 6 farklı halkası bulunur.

Çok uzak olduğu için çıplak gözle görülmesi mümkün değil.

Matematiksel tahminler üzerinden 1846 yılında keşfedilmiştir.

Kendi etrafında çok hızlı dönen bir gezegendir.

Ortalama yüzey sıcaklığının - 214 santigrat derece olduğunu söylemek mümkün.

NEPTÜN VE MİTOLOJİ

Poseidon (Yunanca Ποσειδῶν) Yunan Mitolojisinde 12 Olympos tanrısından birisi olup, Kronus ile Rheia’nın oğlu, Zeus, Demeter, Hades, Hera ve Hestia’nın kardeşidir (Hom. Il. xiv. 156, xv. 187; Hes. Theog, 456). Erken dönem Yunan şiirlerinde gücü neredeyse Zeus’a denk bir deniz tanrısı olarak tasvir edilmiş, özellikle Yunanlıların hâkim olduğu Akdeniz ve Karadeniz ile ilişkilendirilmiştir (Hom. Il. viii. 210, xv. 165; Od. xiii. 148). Poseidon aynı zamanda depremlere sebep olmakta ve atların koruyucusu kabul edilmekte, deniz tanrısı olarak bereket, deprem tanrısı olarak ise yıkım getireceğine inanılmaktaydı (Homeros, Odysseia 4.365; Ovid, Metamorphoses 6.75) Gücünü trident asa ile sembolize edilen Poseidon’un, Roma panteonundaki karşılığı Neptün olup, adını Etrüsk tanrısı Nethuns ile de ilişkiliydi.

Poseidon, Nereus’un kızı Amphitrite ile evli olup, birlikte denizin dibinde Euboea yakınlarında ki Aegae açıklarında altından bir sarayda yaşamakta, atlarca çekilen altın bir araba üzerinde suyun altında ve üzerinde seyahat etmekteydi (Hom. Od. v. 381).

Poseidon, sadece dalgalara hükmetmekle kalmayıp aynı zamanda fırtınalar yaratabilen, gücü nehir, dere ve göllere dek uzanabilen kudretli bir tanrıdır. Bununla birlikte Athena ile Atina kentini kimin yöneteceği konusunda girdiği yarışı kaybetmiştir: Poseidon mızrağını bir taşa saplayarak çok sayıda at üretmişse de kente zeytin ağacını hediye eden Athena kabul görmüş, bir başka deyişle barışın sembolü zeytin savaşın sembolü ata tercih edilmiştir. Poseidon, Amphitrite’den Triton, Rhode ve Benthesikyme’nin babası olmakla birlikte tıpkı Zeus gibi aralarında Gaea, Demeter, Aphrodite ve Gorgon Medusa’nın da bulunduğu çok sayıda kadın ile birlikte olmuş, bu ilişkilerden sayısız evladı dünyaya gelmiştir.

Bir söylenceye göre Poseidon, Apollon ve İakos ile birlikte Troya surlarının inşasında bir yıl süreyle çalışmış ama Laomedon’dan parasını alamayınca, bir deniz canavarını Troya üzerine göndererek pek çok kişinin ölümüne sebep olmuştur (Hom. İl. vii. 452, xxi. 443; Eurip. Androm. 1014). Laomedon, tanrının öfkesini yatıştırabilmek için kızı Hesione’yi bu canavara kurban olarak sunmuşsa da kız Herakles tarafından kurtarılmıştır. Öfkesi dinmeyen tanrı bu olayı unutmamış, Troya savaşı sırasında Yunanlıların tarafında yer almış, bu yüzden Apollon bile amcasına karşı savaşmaktan çekinmiştir (Homeros İlyada. xx. 23, 34, 57, 67, xxi. 436).

Yunus balığı, trident ve atlarla sembolize edilen tanrının en bilinen en eski kült merkezi Akhaia’da Aigai ve Helike’dir.

Neptune veya Neptunus Roma Mitolojisinde tatlısu ve deniz tanrısının adı olup, Yunan panteonundaki Poseidon’un karşılığı, Jüpiter ve Pluto’nun kardeşidir. Neptune’ün Yunan etkisinden önce denizle ilişkilendirilmeyen bir tatlı su ve yağmur tanrısı olduğu bilinmektedir. Neptune’ün Roma’da ki tek tapınağı Circus Maximus vadisinde Palatinus ile Aventinus arasında bulunmaktaydı. Neptunus adına her yıl 23 Temmuz tarihinde deniz kenarındaki basit barakalarda Neptunalia adlı kutlama düzenlenmekteydi. Bununla birlikte Poseidon’un Yunan denizciler üzerindeki etkisiyle kıyaslanınca Neptün’ün Romalı denizciler üzerindeki etkisi sınırlı sayılmaktadır. Neptüne tıpkı Poseidon gibi at tanrısı olarak görülmüş, Neptunus Equester adıyla at yarışlarının koruyucusu kabul edilmiştir.

Poseidon’un Çatalı, Trident Yunan Mitolojisinde Deniz Tanrısı Poseidon’un Hephaistos tarafından imal edilen üç dişli asasının adı olup, onun sayesinde fırtınalar çıkarıp, su üzerinde yeni adalar yarattığına inanılmaktaydı.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 201

ASTROLOJİDE NEPTÜN GEZEGENİ

YÖNETİCİ GEZEGENİ: BALIK

GÜÇLÜ OLDUĞU GEZEGEN: YENGEÇ

ŞÜK OLDUĞU GEZEGEN:OĞLAK

ZAYIF OLDUĞU GEZEGEN: BAŞAK

TEMALARI: Su kaynakları, ruhsal durum, spiritüel, rüyalar ve düş görmek, hayal kurma, ilham ve soyut kavramlar

AVANTAJLARI: Kendini adayan, şefkatli-duyarlı, verici, ruhsal boyutu sezen, sanatsal yetenek

DEZAVANTAJLARI: Fazla kırılgan, hassas, aldatma-aldatılma, plansızlık, sorumluluklardan kaçış, fazla hayalcilik ve bağımlılıklar

GÜÇLÜ YÖNLERİ: Yumuşaklık, serbest-özgür olmak, güçlü sezgisellik, telepati yeteneği, yardımseverlik

RENGİ: Mor

MADENİ:Kobalt

DEĞERLİ TAŞI:Akuamorin

VÜCUTTA TEMSİL ETTİĞİ ORGAN:Beyin epifizi

ELEMENTİ: Su

ZODYAKTAKİ DÖNÜŞ SÜRESİ:165 YIL

Neptün; rüyaları, hayalleri, bilinçaltını, denizleri ve deniz altlarını, yaratıcılığı, gerçeklerden kaçmayı, hassaslığı, duyarlılığı, sezgileri, özveriyi, kolay aldanmayı, dalgınlığı, sisleri, belirli olmayan konuları, anesteziyi, kimyasalları, gazları, belirsizliği, bağımlılıkları, uyuşturucuyu, içkiyi ve petrol gibi konuları, aşırı yağışları, sel ve fırtınaları, doğa olaylarını ve yunus balıklarını temsil eder.

Neptün haritanızda hangi evde ve burçtaysa o konulara ilgi duyulur. Kişi o konuları yaşamak ister.

Neptün’ün olduğu yerde hayaller, sezgi ve hayal kırıklılıkları vardır. Eğer Neptün kare yapıyorsa aldanma, aldatılma ya da dedikodu vardır. Böyle bir açı varsa her söylenene inanılmamalıdır. Gizli düşmanları gerçek yüzleri de ortaya çıkabilir.

Haritada Neptün pozitif çalışıyorsa kişiye ilahi koruma verir. Negatif çalışan bir Neptün ise; hayal kırıklığı verir, bağışıklığı düşürür. Ayrıca Neptün’ün kare ve karşıt açı yaptığı durumlarda zehirlenmeler artabilir.

Ameliyat söz konusuysa Neptün’ün durumuna göre karar verilmelidir.

NEPTÜN EVLERDE

NEPTÜN 1. EVDE

Kişi kendinden ve egosundan vazgeçip başkaları için yaşama eğilimindedir. Ruhsal ve psişik konulara yatkın, hayal gücü ve sanatsal yönü gelişmiş, cazibeli, mistik bir havası vardır. Kendine ait dünyası vardır, gerçeklerden uzaklaşabilir ve dünyayı hayalindeki gibi görür. Fikirleri ilginç ve yaratıcı, zeki, yardımsever, iyimser, hassas, duyarlı, pasif, kişilik karmaşası yaşayan, idealist, görsel yeteneğe sahip, nazik, kibar, önsezileri kuvvetli, romantik, kolay incinebilen kişilerdir. Çekingen, unutkan, tembel, kararsız ve mantıksız olabilirler. Davranışları başkalarından etkilenir, kendilerini net olarak ortaya koyamaz. Terk edilme korkusu yaşar, keyif verici maddeler kullanmaya meyillidir. Aldanmaya, kendi kendini aldatmaya müsaittirler. Teşvik edilmeye, desteklenmeye ihtiyaç duyarlar.

NEPTÜN 2. EVDE

Para kazanmak için kolay ve aldatma tabanlı yolları seçebilirler. Para ve maddenin değerini bilmez, kararlarında yaşadıkları karmaşalar nedeni ile aldanabilir, iflas ve mal kaybı ve hayal kırıklıkları görülebilir. Maddi kaynaklarını sadece temel ihtiyaçları için harcayıp, başkalarına kolayca aktarabilir. Alışverişte acele ve düşüncesizce hareket edebilirler. Tembel, maceraperest, tasarruf etmekte dengesizlikleri olan, geleneklere saygılı, para, güç ve şöhrete önem veren kişilerdir.

NEPTÜN 3. EVDE

Kardeş ve yakın çevre ile yanlış anlama- anlaşılma, hayal kırıklıkları neticesinde anlaşılamama korkusu yaşar ve bu nedenle az konuşur, kendini dışlanmış hissedebilir. Sezgileri ve edebi yönü kuvvetli, doğa üstü, gizli bilimlere eğilimli, duru görü ve telepati yeteneğine sahip olabilirler. Disiplinli, pratik, duygusal, hayal kurma bağımlısı, iradesi zayıf, çok öğrenen, bilgili, Entelektüel kişilerdir. Sezgisel bir zihne sahip üst frekanslarla bağlantı içindedir. Gerçekleri saptırarak aktarma eğiliminde, doğru bilgi aktarmakta zorluklar yaşar ancak konuşma ve anlatım büyüleyicidir. İyi bir konuşmacı olabilirler. Öğrenmede düşüncelerden ziyade sezgiselliği tercih eder, zihinsel karmaşa ve dağınıklık yaşar, algılayış ve iletişimi farklıdır. Bu nedenle eğitimde sorunlar, kendini ifade etme, düşüncelerini açıklamada zorlanmalar görülebilir. Çok yönlü düşündüğünden kararsızlıkları rı da çoktur. Üvey kardeş durumları olasıdır.

4.NEPTÜN 4. EVDE

Aile ilişkilerinden çabuk etkilenen, hassas, içe dönük kişilerdir. Duygusal bağ ihtiyacında olup annelik yönleri çok kuvvetlidir. İlham ve sezgileri güçlü, yumuşak, sakin, üretken, adaptasyonu güçlü, yalnız kalma korkusu olan, içgüdüsel güvensizlik yaşayan, sorunlarla yüzleşmek yerine iç dünyasına çekilmeyi, gizlenmeyi tercih edebilen kişilerdir. Aile tarafından küçük yaşlarda terk edilmişlik, baba ile çocukluk dönemi sorunları, babanın fiziki veya duygusal olarak uzak olma ihtimali olabilir. Anne ya da baba alkol, madde bağımlısı olabilir. Kişi annesinden çok etkilenir. Aile yaşamı gizli, sürekli bir belirsizlik söz konusu olabilir ya da ebeveynler mistik konulara meraklı olabilir. İlerleyen yaşlarda aile içi iletişim kesilebilir. Gayrimenkul alanlarında aldanma, sürekli taşınma, yer değiştirme görülebilir. Atalarına bağlıdır, yaşam alanı olarak deniz veya doğa yakınını tercih edebilirler. Gayrimeşru çocuk ya da çocuklarla sorunlar muhtemeldir. Ait hissedememe söz konusu olabilir, sorumluluklarının farkına vararak aidiyet sorunlarını çözüme götürebilir. İnsanların psikolojisini anlama, analiz etmekte yeteneklidirler.

NEPTÜN 5. EVDE

Yaratıcı yeteneği, fantezileri çok güçlüdür, iyi bir sanatçı- yazar olabilir, kendini bu yolla ifade etmeyi seçebilirler. İkili ilişkilerinde kişileri olduğu gibi değil kendi istediği gibi görmesinden dolayı gerçeklikten uzak yaşar, hayallerindeki aşkı bulamazlar. Romantiktir, aşkı fantezilerde yaşar bu nedenle hayal kırıklıkları çok olur. Kişi aslında kendini kandırır. Flört etmek ve baştan çıkarmakta etkileyici, aşırı hayalperest, boş umutlar peşinde koşan, her şeyi yapabileceğine inanan, zevklere düşkün, cana yakın, koruyucu kişilerdir. Egosu hassas, kendini beğenme, değerli görmekte gerçekliğin dışındadır. Çocukları sezgisel ve psişik olarak yetenekli olabilir. Kişi çocukları için fedakarlık yaparak ruhsal açıdan tatmin olma yolunu seçebilir. Kumar ve şans oyunlarında alınacak riskler ciddi kayıplara neden olabilir.

NEPTÜN 6. EVDE

Başkalarına hizmet, yardım hatta kendini feda etmekten hoşlanır, ruhsal tatmin yaşarlar. Organize ve pratik olmakta, rutin işlerde zorlanmalar yaşar. Sık iş değiştirme, iş yerinde huzur bulamama, uzun süre işsiz kalma ve iş konularında güvenilmeyen kişi olma sorunları olasıdır. Yalnız çalışmayı tercih edebilirler. Hassas ve etkilere açıktır. Yaşanan psikolojik sorunlar, sağlığı etkiler, alerjik reaksiyonlar olabilir. Hastalıkların temelinde genelinde psikolojik sorunlar vardır. Kişileri seçmede doğru karar veremez, birlikte yaşadığı kişilerden zarar görürler. Sağlık ve hijyen konularında aşırı hassastırlar. Nazik, kibar, saygılı, detaycıdırlar. Hayvan sevgisi ve hayvanları koruma isteği yoğun kişilerdir. Keyif verici madde bağımlılıkları kuvvetlidir.

NEPTÜN 7. EVDE

İkili ilişkiler, ortaklık ve evliliklerden kişinin beklentileri yüksek ve gerçeklikten uzak olduğundan hayal kırıklıkları çok olur. Sürekli ruh eşini arama içersinde olduklarından karşısına çıkanları ya reddeder ya da pek çok ilişki yaşarlar. Hayatlarını mükemmel kişiyi arayarak geçirebilir, platonik aşkları olasıdır. Benzer yanılmaları ortaklıklarda da görülebilir. İlişkilerinde idealisttir, kendinden ödün verip fedakarlık yapma eğilimindedirler. Oluşan engeller, yaşanan ayrılıklar zorlayıcı niteliktedir. Tam olarak HAYALLER ve GERÇEKLER çelişkisi durumu söz konusudur. Ruhsal konularla ilgilenen kişilere doğru çekilimleri vardır. İlişkilerden, eşten ve ortaklardan zarar gelebilir. Fiziksel engelli ya da kronik hastalığı olan biri ile evlilik olabilir. İyimser, samimi, empati kurabilen, tembel olabilen kişilerdir. İsimleri hatırlamakta zorlanmalar yaşayabilir. Başkaları tarafından anlaşılmakta güçlük çeker, ruhsal bozukluklar yaşayabilirler. Aldanma ve aldatmaya meyillidirler.

NEPTÜN 8. EVDE

Eşten, başkalarından gelecek maddi kaynaklarda belirsizlik ve sorunlar, alacak- borç ödeme konularında zorlanmalar yaşanabilir. Maddi kaynaklarını başkaları için kullanabilirler. Doğa üstü, ölüm ve ötesi, ruhsal konulara karşı meraklı, görünmeyen varlıklarla görüşme isteğinde ve gizli güçlere sahip olabilirler. Ölüm korkusu rahatsızlık verici boyuttadır. Cinsel yaşamları uç noktalardadır. Ya cinsellikten uzak dururlar ya da çok fazla deneyimleri olur. Evlilikteki problemleri de yine cinsellik kaynaklıdır. Cinsellik ruhsal bütünlüğe ulaşmalarında en önemli faktördür. Hayal gücü ve görsel zekası gelişmiş, dürüst, zorlanmaya gelemeyen, gururlu, risk almaktan çekinmeyen kişilerdir. Hisleriyle hareket eder, gerçeklikten uzaktırlar. Saklı olanı ortaya çıkarmakta başarılıdır ve bu acılar yaşamasına sebep olabilir. Keyif veren maddelere eğilimlidirler.

NEPTÜN 9. EVDE

Sezgileri, altıncı hissi çok güçlüdür, rüyaları gerçek olabilir, Din, felsefe ve mistik konulara ilgilidirler. Zihni sezgisel, ilham alma yeteneği kuvvetlidir. Tanrı ya kendi oluşturduğu inanç ve yöntemlerle ulaşmak ister., ruhsal konulara çekilir, dünyadan kopuk yaşayabilir. İyimser, hoşgörülü, değişime direnmeyen, öngörüleri isabetli olabilen kişilerdir. Duygusal tabanlı aile sorunları olasıdır. Yüksek eğitimde ve seyahatlerde sorunlar yaşanabilir. İntihar eğilimi görülebilir.

NEPTÜN 10. EVDE

Kariyer ile ilgili belirsizlik, karışıklık, kararsızlık, kişiliği ve mesleği arasında çelişki ve uyumsuzluklar yaşayabilir. Anneyi fazla idealize ve kendini annesi için feda edebilir, sürekli mutlu etmek için uğraş verebilir. Sakin, dikkatli, kuşkucu, muhafazakar, tutucu, ciddi, akıllı ve zeki, sürekli hareket halinde, güvenilmeyen, bencil kişilerdir. Otoritelerle ilişkileri zorlayıcıdır. Skandal ile itibar zedelenmesi görülebilir. Yeteneklerini ortaya koymakta, hedef belirlemekte güçlükler yaşar, hak ettiklerini göremediklerine inanır, sorumluluk almaktan kaçar ancak yakaladıkları fırsatlarda yapıcıdırlar. Baba bağımlı ya da zayıf, baba tarafından terk edilmişlik muhtemeldir.

NEPTÜN 11. EVDE

Arkadaşlık, dostluk ve başkalarına yardım etmek çok önemlidir. Dostlardan zarar görüp hayal kırıklıkları yaşayabilir, ihanete uğrayabilirler. İstekler sınırsız, gerçeklikten uzak hayalleri vardır. Yumuşak, sevecen, insancıl, cömert, meraklı, çabuk etkilenen, fedakar, araştırmacı, grup çalışmaları için ideal kişilerdir. Başkasına ait çocuk sorumluluğu almak durumunda kalabilirler. Arkadaş çevresi bağımlı ya da kanun dışı kişilerden oluşabilir, ruhani gruplar içinde yer alabilir. Sosyal çevresini hayallerini gerçekleştirmek için kullanabilirler.

NEPTÜN 12. EV

İç dünyası, bilinçaltı, dinsel ve manevi inancı çok kuvvetlidir. Sezgileri isabetli, rüyaları gerçek olabilir. Melankolik, intihar eğilimi olabilen, dalgın, kırılgan, hassas, sezgisel hareket eden, okült ve mistik konulara ilgili, empati kuran, romantik, sabırlı, az konuşmayı tercih eden, yaklaşımlarında iyi niyetli, fazla güvenen, şefkatli, sevgi dolu, sanatsal ve artistik yeteneklere sahip kişilerdir. Gerçeklerden ve insanlardan uzak, yalnız, kendini Tanrıya adayarak yaşama isteğindedirler. Medyumsal yetenekleri bunaltabilir, paranoya ve nörotik sorunlar yaşamaları muhtemeldir. Gizlikleri keşfetme arzularını bastırmaları zordur. Eşin bağımlı ya da zor bir hastalıkla mücadelesi söz konusu olabilir.

NEPTÜN BURÇLARDA

NEPTÜN KOÇ BURCUNDA: (1862- 1875 doğumlular )

Ruhsal çalışmalara ilgi duyar.Hayal gücü çok gelişmiştir.Çevresindeki sorunlara karşı duyarsız kalmak istemez..Sanatla ilgili bir işte çalışmak isterler.Aileleri tarafından sevilirler.Olumsuz yönü ise çevresinden sürekli bir destek isterler.

Mücadele yönleri zayıftır, atılım yapmakta çekinirler ve bu konuda sorun yaşayabilirler.

NEPTÜN BOĞA BURCUNDA: (1875-1888 doğumlular)

Yaşamlarını garanti altına almak ister. İnsanların fikirlerine, inançlarına saygı duyar. Müzik yetenekleri vardır. Olumsuz yönü ise maddi manevi kaynakları güvencede tutmak isterken kararsız kalabilirler. Bu durum da çevresi tarafından devamlı eleştirilmesine sebep olabilir.

NEPTÜN İKİZLER BURCUNDA (1888-1902 doğumlular)

Bilgiyi şifa ile birleştirerek kullanabilirler. Değişime hazırdırlar ve özgürlüklerine düşkündüler.Çoğu zaman ailesine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmezler ve bu durum sorun yaratabilir.Çok fazla hayal kurduklarından gerçek ile hayali karıştırabilirler.

NEPTÜN YENGEÇ BURCUNDA: (1902-1915 doğumlular )

Aileye fazla bağlıdırlar. Doğup büyüdükleri yerlere çok düşkündürler.Neptün bu burçta rahattır. Mantıktan fazla hayal gücüne önem verirler. Maalesef bu durum maddi kayıplara yol açabilir. Geleneklere de fazla düşkün olabilirler.

NEPTÜN ASLAN BURCUNDA (1915-1928 doğumlular)

Sanatsal yönleri gelişmiş olur. Aile kavramları güçlüdür. Aileye çok önem verirler. Hayallerini gerçekleştirmek için çok çaba gösterirler.Fazla egoları vardır. Bu yüzden zarar görebilirler. Gerçeklerden kaçmak için sanata yönelme görülebilir.1. Dünya Savaşı sırasında sinemanın ortaya çıkıp gelişmesi de buna bağlanabilir.

NEPTÜN BAŞAK BURCUNDA (1928-1942 doğumlular)

Devamlı olarak kendilerini eleştirmeye meyillidirler. Bu yüzden kendilerine güvenleri azdır.Neptün Başak burcunda zararlı konumdadır.Temizlik konusunda çok hassas olurlar. Öyle ki bu durum takıntı derecesine varabilir. Sağlıklarına önem verirler. Sokak hayvanlarına karşı duyarlıdırlar.

NEPTÜN TERAZİ BURCUNDA:1942-1956 doğumlular)

Zevklerine fazla düşkün olurlar. Bu yüzden bazı gerçekleri göremeyebilirler. Aşka çok önem verirler. Bu durum da fazla hayal kırıklıkları yaşamalarına sebep olabilir. Barış kavramı onlar için çok önemlidir. Yaptıkları işte maddiyattan çok maneviyata önem verirler. Maddi olarak sıkıntı çekerler.

NEPTÜN AKREP BURCUNDA (1956-1970 doğumlular)

Hedeflerine ulaşmak için çok fazla mücadele etmeleri gerekir. Spiritüel konulara ilgi duyarlar. Psişik yetenekleri gelişmiştir. Yeniliğe açıktırlar. Patronları ile sorun yaşayabilirler. Uyuşturucu kullanmaya meyillilik vardır.

NEPTÜN YAY BURCUNDA (1970-1984 doğumlular )

İnsanlığa hizmet etmek için doğmuşlardır. Mistik konulara ilgileri vardır. Devamlı gezmek isterler. Gezdikçe güçlenirler. Özgürlüklerine çok düşkündürler. İnanç ve felsefeye önem verirler. Kendi inançları doğrultusunda gerçeğe ulaşmak isterler.

NEPTÜN OĞLAK BURCUNDA ( 1984-1998 doğumlular )

Neptün burada güçsüz durumdadır. Sorumluluk almaktan kaçabilirler. Zorlu bir durumdan çıkmak için bahanelere başvurabilirler. Ruhsal konularda disiplinli olurlar. Aile ile ilişkilerine önem verirler ve bu ilişkileri dengede tutmaya çalışırlar.

NEPTÜN KOVA BURCUNDA (1998-2012 doğumlular )

Bireysel ve toplumsal özgürlüğe önem verirler. Dil, din, ırk ayrımları yapmazlar. Yeni keşiflere de Neptün-Kova zamanında denk gelmesi bu durumu açıklamaktadır. Topluma hizmet etmeyi isterler ve otoriteye karşıdırlar. Geleneksel aile yapısına da karşı çıkarlar.

NEPTÜN BALIK BURCUNDA (2012-2025 doğumlular)

Neptün burada pek rahattır çünkü Balık burcunun yöneticisidir. İnançlar konusuna çok önem verirler. Din ve felsefe konularında gelişmişlerdir. Gerçek ve hayal arasında kalabilirler. Kariyerden çok sanata önem verirler.