Uranüs

Uranüs, Güneş Sistemi’nde en sonda bulunan Neptün’ün hemen önünde yer alan gezegendir. Güneş’e uzaklığı 16 – 22 astronomi birimidir, yani yaklaşık olarak 2.842.400.000 kilometredir. Dünya’dan daha büyük yapısı ile Uranüs’ün çapı, Jüpiter ve Satürn’den sonra üçüncü büyük gezegendir. Kütle açısından ise bu iki gezegen ve Neptün’den sonra dördüncü büyüktür.

Adını Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı Uranus’tan alan Uranüs, buz devleri sınıfına girmektedir. Kütlesi, Dünya’nın 15 katıyken; hacmi, 64 katıdır. En az fotojenik gezegendir. Uranüs, Güneş çevresindeki bir devrini 84 yılda tamamlamaktadır. Uydu anlamında da üçüncü en zengin gezegendir. Şimdiye kadar keşfedilmiş 27 uydusu vardır.

Uranüs hiçbir zaman 6. kadirden daha parlak olamamaktadır. Bu yüzden çıplak gözle sadece çok açık ve temiz gökyüzü koşullarında görünebilmektedir. Ama bu görüntüde; küçük, sönük bir yıldız gibi görünmektedir. İstisna gezegenlerden birisidir. Bir ısı kaynağından yoksundur ve eksen eğikliği aşırıdır. Yüzeyinde hiçbir etkinlik yoktur ve ekvatoru ile kutbu arasında sıcaklık farklı yoktur.

Uranüs’ün en genel özellikleri şu şekildedir:

Kütlesi, 86.810.300.000.000.000 milyar kilogramdır – Dünya’dan 14.536 kat daha ağır.

Ekvator çapı, 51.118 kilometre ve kutup çapı, 49.946 kilometredir.

Ekvatoral çevresi, 159.354,1 kilometredir.

Gezegenin yerçekiminden kurtulmak için gereken hız, 21,3 km/s.

Yörüngedeki hızı, 6,80 km/s.

Yörünge uzaklığı, 19,22 AU ve Dünya’dan uzaklığı 18,21 AU’dur.

Yörünge tamamlama süresi, 30.688,5 Dünya günüdür.

En bilinen uyduları; Oberon, Titania, Miranda, Ariel, Umbriel’dir.

Yüzey sıcaklığı -197 0C

Uranüs Gezegeninin Fiziksel Özellikleri

Uranüs’ün kütlesi yaklaşık olarak Dünya’nın kütlesinin 15 katıdır. Hacmi ise; yaklaşık olarak 64 katı kadar olup, oldukça büyük bir gezegen olan Uranüs’ün çapı 50000 km civarındadır. Dünya çapının 12.765 km olması üzerinden hesaplama yapılırsa, Uranüs’ün ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşılır.

Uranüs’ün çevresinde bulunmakta olan keskin hatları bulunan, koyu renkli 13 adet halkanın bulunduğu tespit edilmiştir. Halkaların tümü 1 metre çapında, koyu renkli kayaya benzeyen parçalardan oluşmaktadır.

Uranüs gezegeninin kutup bölümü güneşe doğru bakar şekilde durarak, tekerlek gibi döner. Etrafında bulunan halkalar da gezegenle beraber dönmektedir. Gezegenin yörüngesi etrafında dönmesi, yaklaşık olarak 18 saat olarak hesaplanmış olup, dönme ekseni de olağandışıdır. Uranüs’ün eriyik halde bulunmakta olan ağır bir çekirdeği vardır.

Çekirdeğin çevresinde ise; suyun yanı sıra, metan ve amonyaktan oluşan birkaç bin santigrat derece sıcaklığında ve binlerce metre kalınlığında olan bir manto vardır. Bu aşırı sıcak mantonun, üzerindeki atmosferin ağırlığından kaynaklanmakta olan devasa basıncın etkisi ile kaynayamadığı ve bu nedenle de buranın elektriksel olarak iletken olduğu sanılmaktadır.

Uranüs, ışığı yansıtma özelliği çok yüksek olan gezegenlerden biridir. Büyük bir teleskopla bakıldığı zaman, mavimtırak kurşuni renkte, bir disk şeklinde görünür. Bu diskin üzerinde çeşitli kuşaklar vardır ve bu kuşaklar koyu renklidir.

Kozmik araştırmalar, gezegenin çok hafif elementlerden meydana geldiğini ortaya çıkartmıştır. Bu elementlerin çoğunu Hidrojen ve Helyum teşkil eder. Gezegenin atmosferinde de Hidrojen ve Helyum vardır. Gezegenin ve atmosferinin sıcaklığı -200 Santigrat derecedir

Uranüs, 1781 yılında, William Herschel adında bir gök bilimci tarafından keşfedilmiştir. Uranüs’ün bilinen 27 tane uydusu vardır ve bu uydulara William Shakespeare ve Alexander Pope’un eserlerindeki karakterlerin isimleri verilmiştir.

Titania ve Oberon adı verilen ilk iki uydu, gezegenin keşfinden altı yıl sonra, 1787 yılında İngiliz astronom, William Hershel tarafından keşfedilmiştir. Bu keşifleri 1851 yılında William Lassel tarafından keşfedilen Ariel ve Umbriel takip etmiştir.

Güneş Sistemi’ndeki en sert rüzgarlara sahip ikinci gezegendir. Saatte 1800 kilometre hızla esen rüzgarlara sahip olan Satürn’den sonra Uranüs ikinci en sert rüzgara sahip gezegendir. Rüzgarların hızı zaman zaman saniyede 250 metre veya saatte 900 kilometreye kadar ulaşabilmektedir.

Güneş etrafında yörüngede bir turu, 84 Dünya yılında tamamlamaktadır. Bunun nedeni, Güneş’e uzaklığı ve yörüngedeki hızıdır. Döngüsü nedeniyle kutuplarında 42 yıl gece ve gündüz yaşanmaktadır. Kendi ekseni etrafında dönüşü ise 17 saat 14 dakika sürmektedir. Yani 1 Dünya günü, 17 saattir.

Güneş Sistemi’ndeki tüm gezegenlerden farklı biçimde devasa eğik bir ekseni bulunmaktadır. Bu durum, bilim insanlarının dikkatini çekse de açıklanamamıştır. Bir dizi teori üretilmiştir. Bu teorilerden en çok kabul göreni ise uzak geçmişte yaklaşık ol arak Dünya büyüklüğünde bir gezegenin Uranüs ile çarpışması sonucunda bu eğikliğin yaşandığıdır.

Buz devi olarak adlandırılmaktadır. Çünkü gezegenin, kaya ve demir çekirdeği çevreleyen buzlu mantoya sahip olduğu kabul edilmiştir. Üst atmosferinde ise soluk mavi renk veren amonyak ve metan buz kristalleri bulunmaktadır.

Güneş Sistemi’nde Satürn’den sonra en az yoğunluğa sahip gezegendir. Aynı zamanda Satürn’den sonra en belirgin halkalara sahiptir. 13 halkaya sahip olduğu bilinmektedir ve çok ince oldukları için teleskopla görülmeleri zordur.

Uranüs’e şimdiye kadar sadece bir uzay aracı ulaşabilmiştir. 1986 yılında gezegene 81.500 kilometre kadar yakın bir mesafeden geçen Voyager 2 uzay aracı, gezegenin halkalarının ve uygularının resmini elde ederek Dünya’ya yollamıştır.

Uranüs, az miktarda metan içeren, çoğunlukla moleküler hidrojen ve atomik helyumdan oluşan bir atmosfere sahiptir. Hiçbir hayatı destekleyemez ve Venüs gibi doğudan batıya döner. Ancak kendi etrafında dönmesi bakımından benzersizdir.

MİTOLOJİDE URANÜS

Uranüs, bir zamanlar evrenin hükümdarı olarak biliniyordu. Geleneksel Yunan mitolojisinde, zamanın başlangıcından beri var olduğu anlamına gelecek şekilde ilkel olarak nitelendirildi. Yunan mitolojisinin sonraki yıllarında bazı yazarlar Uranüs’ün bir anne ve babadan doğduğunu açıklamaya başladılar. Yunan mitolojisi döneminin sonlarına doğru tüm yazılar onun aynı anneye sahip olduğunu göstermesine rağmen Uranüs’ün farklı bir babadan doğduğu bile düşünülüyordu.

Yunan mitolojisi döneminin ilk yıllarında Uranüs’e basitçe Gaia’nın babasız çocukları olarak atıfta bulunuluyordu. Yeryüzünün veya Toprak Ana’nın kişileşmesi olarak kabul edilen Gaia, Uranüs’ü ve yanında evreni de kendisine eşit yaratmıştı. Bu yazılar esasen hem Gaia hem de Uranüs’ün birlikte tüm evreni yöneten ilkel bir çift olduğunu resmederdi.

Uranüs’ün babası mitolojide bir noktada Akmon, ancak daha sonra Aether olarak anıldı. Antik Yunan mitolojisinde Aether, ilkel bir ışık tanrısı ve göklerin parlak mavi etheri olarak biliniyordu.

Bu baba figürü üç havadan biri olarak biliniyordu: üst hava, orta hava ve alt hava olarak adlandırılan parlak mavi hava. Üst havanın, göğün kubbesi ile yeryüzünü saran orta hava arasındaki boşluğu doldurduğu düşünülürdü. Bu mantıksal olarak Aether’in Uranüs’ün babası olabileceği anlamına gelebilir.

Uranüs ve annesi Gaia’nın on sekiz çocuğu vardı; ancak Uranüs baba olmaktan memnun değildi. Uranüs’ün çocukları, üç Cyclopes ve üç Hecatoncheires olmak üzere 12 Titan’dan oluşuyordu.

Gökyüzünün ve evrenin hükümdarı, soyundan birinin potansiyel olarak tahttaki yerini alabileceği düşüncesinden hoşlanmadı. Uranüs kendini korumak için çocuklarını kilitlemeye ve saklamaya çalıştı. Bu, Gaia’nın neden olduğu acı nedeniyle onun düşüşü olacaktı.

Bir süre sonra Gaia artık acıya dayanamadı ve Uranüs’ten tamamen kurtulmak için bir silah ve bir plan yarattı. Bir orak yaptı ve oğullarından birini Uranüs’ü pusuya düşürmeye ikna etti. Kronus olarak da bilinen Cronus, on iki Titan’dan biriydi ve Uranüs Gaia ile yatmaya geldiğinde saklandı. Uranüs Gaia ile yatarken, Kronus gök tanrısına saldırdı ve onu hadım etti.

Uranüs’ün hadım edilmesinden sonra cinsel organları denize atıldı. Gaia, bu olaydan sonra daha birçok çocuğa sahip oldu.

Uranüs Yunan tanrılarının atasıdır

Uranüs, hemen hemen tüm Yunan tanrılarının ve mitolojik varlıkların atalarından biri olarak kabul edildi. Uranüs, çocukları Titanların kendisine karşı yaptıkları yanlışlardan dolayı cezalandırılacağını kehanet etti.Bu kehanet, Yunan tanrılarının kralı Zeus’un beş kardeşi Yunan mitolojisinde işkence zindanı olan Tartarus çukuruna göndermesi üzerine meyvesini verdi.

Eski Yunanlılar, gezgin yıldız olarak adlandırdıkları yalnızca beş gezegeni biliyorlardı. 1781’de ilk gezegen bir teleskop kullanılarak keşfedildi. Bu yeni bulunan gezegenin bir isme ihtiyacı vardı; bu nedenle Uranüs olarak adlandırıldı. Uranüs, adını Roma tarihinden aldığı diğer gezegenlerden ziyade Yunanca anlamından türeyen tek gezegendir.

ASTROLOJİDE URANÜS

YÖNETİCİ BURCU: KOVA

GÜÇLÜ OLDUĞU BURÇ: AKREP

DÜŞÜK OLDUĞU BURÇ: BOĞA

ZAYIF OLDUĞU BURÇ: ASLAN

TEMALARI: Teknoloji, icatlar-buluşlar, devrimler, yenilikçilik ve ani olaylar

AVANTAJLARI: Özgürleştirici, heyecanlı deneyimler, keşfetme merakı

DEZAVANTAJLARI: Hiç hesapta olmayan sarsıcı, olaylar, aşırılık, isyan

GÜÇLÜ YÖNLERİ: Marjinal, çılgın ve keyifli, modernlik, kaşif bilinci

DEĞERLİ TAŞI: Kehribar

MADENİ:Çinko

RENGİ:Mavi

VÜVUTTA TEMSİL ETTİĞİ ORGANLAR:Sinir sistemi ve tansiyon

ZODYAKTAKİ DÖNÜŞ SÜRESİ: 84 yıl

ELEMENTİ: Hava

Gökyüzünün yaramaz çocuğu Uranüs; ani olayları, değişimi temsil eder. Teknoloji, aydınlatma, tarafsızlık, ilerleme, yenilik, keşif ve ilerici olan her şeyle ilişkisi vardır. Olumsuz yönüyse, herhangi bir sebep olmadan sorumsuz asi olmasıdır. Gelişmediğinde tepki verir.

Doğum haritasında zodyak burcuna göre olan pozisyonu, göklerdeki yavaş hareketine kıyasla aynı kuşaktan başka insanlara da paylaşılır. Evdeki pozisyonu da bireylerinin ortalığı karıştırmaya, durumlara yeni bakışısı getirmeye, teamüllere aykırı hareket etmeye veya kurulu düzene karşı çıkmaya çalıştıkları noktayı gösterir.Kısaca Uranüs hangi evdeyse o ev konuları ile ilgili değişiklik yapmamızı ister. Doğum haritasının çizelgesinde bulunan diğer gezegenlerin enerjilerine biraz isteklik, tuhaflık ve özgünlük vererek etkileşim sağlar. Haritada Uranüs'ü bulduğumuz yer, bazılarının başkalarına, onların durumlarına ve bazı düzensiz hayat tarzlarının arasına karışmayı reddettiği yerdir.

Tek tek ilgilenmek yerine bir neslin tamamıyla ilgilenerek etkisini gösterir. Olaylara yeni bakışısı getirir ve yaklaşım biçimi en iyi şekilde genişletilmiş bir bilinçle karşılanır. Özgünlük, orijinallik, icatlar, bilgisayar, son teknolojiler ve gelecekteki olaylar bu gezegen tarafından yönetilir.

Uranüs mevcut duruma ihtiyaç duymak yerine gelenekten koparak, yeni bir kal
ıp üretmeyi tercih eder.

URANÜS EVLERDE

URANÜS 1. EVDE

Kişisel özgürlük ön plandadır, kişi sınırlanmaya gelemez, bağlanma sorunu yaşarlar. Anlaşılmaz, zor beğenen, dikbaşlı, üstün zekalı, konuşkan, kibirli, kıskanç, içgüdüsel hareket eden, atılgan, kendini ortaya koymaktan çekinmeyen, harekete geçirmekte, motive edici, öncü, lider olmakta ısrarcı, hükmetme eğiliminde olan, muhalif,çılgın, kuralları yıkan, her an kavgaya hazır, tutarsız, isyankar, aldatmaya müsait, sözünü tutamayan, değişken karaktere sahip kişilerdir. Duygulara önem vermezler. Elektronik ve teknolojiye ilgilidir. Geçmişten uzak, gelecek odaklıdırlar. Fikirlerini uygulamakta acelecidir.

URANÜS 2. EVDE

Farklı alanlardan maddi kazanç sağlar, çabuk kazanır aynı hızla harcarlar. Güvenlik ihtiyacından dolayı ( maddi-manevi ) rahat etmekte, huzur bulmakta zorlanır. Finansal özgürlük ister. Pratik, kararlarında sabit, cömert, kendine özgü değer yargıları olan, özgürlük ve arkadaşlığa önem veren kişilerdir. Aile ile mesafe olasıdır. Teknoloji vazgeçilmezi olabilir.

URANÜS 3. EVDE

Bilgi paylaşımı, iletişim ve araştırma gerektiren konularda başarılıdır. Çabuk öğrenir, bilgiye meraklı, öğrenmek için sabırsızdır. Yapıcı, yenilikçi, akıllı, özgür düşünüp hareket eden, gezmeyi seven, başkalarının düşüncelerinden etkilenmeyen, iletişimde tutarsız, insanlara anlaşılmaz gelebilen, bilim, teknoloji ve modern olana ilgili kişilerdir. Kardeşler ve yakın çevre ile ilişkilerinde değişkenlik gösterir. Kardeşlerden biri farklı, asi, çılgın ya da kardeşlerden uzakta yaşıyor olabilir. Açık sözlüdür, sivri dilli olabilir. Sezgisel güçlere sahiptirler

URANÜS 4. EVDE

Ev, aile yaşamı ve ilişkileri değişik, farklıdır. Aile ve atalar sıra dışı kişilerden oluşabilir. Kişi ile ailesi arasında alışılagelmişin dışında yaşanmışlıklar olabilir. Aileye tabi olmak istemez, kendi kuralları vardır. Erken dönemde evden ayrılabilir. Mirastan fayda sağlayamayabilir. Yemek ile ilgili yeni fikirler üretebilir. Sık sık yer değiştirir, evine düşküm değildir. Arkadaş toplantıları için evini tercih edebilir. Duyguları hareketlidir, patlamalar yaşaması olasıdır.

URANÜS 5. EVDE

Sevgilileri farklı, zeki ve özel kişilerdir. Aşk ve sevgi yaklaşım tarzı serbest, tek kişiye bağlı kalamaz, çılgınlık, çeşitlilik, flört etmekten hoşlanır, ilişkilerinde ani başlangıç ve sonlanmalar yapar. Kendini ifade etmek için egosal farklı yöntemleri, sosyal olmayan ama karizmatik davranışları vardır. Sıra dışı heyecan ve eğlence arayışında, risk almaktan çekinmeyen, fazla gururlu, gücünü ve iradesini kendine özgü yöntemlerle ortaya koyan kişilerdir. Özgürlükleri vazgeçilmezleridir, ben-merkezci olup, ahlak kurallarını hiçe sayabilirler. Özel yetenek ve orijinal hobileri olabilir. Ani kazanç ve kayıplar yaşamaları muhtemeldir.

URANÜS 6. EVDE

Öğrenme, öğretme ve üretmekteki özgürlükleri önemlidir. Mevcut olanı becerileri ile doğru kullanır ve geliştirirler. Yeniliği reddetmez ancak kontrollüdürler. Rutin olmayan günlük ve iş yaşantıları vardır, monotonluktan hoşlanmaz, sık sık iş değiştirirler. Titiz, demokrasi ve eşitliğe önem veren, topluma yararlı olabilecek icat ve işlerle ilgilenen, alışılmışın dışında çalışma metot ve prensipleri olan, hükmetmeyi seven kişilerdir. Günlük yaşamlarında sürpriz gelişmeler her zaman vardır. Sağlık alanında yeni fikirler üretebilirler.

URANÜS 7. EVDE

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar sürprizlidir. Ani, topluma ters birliktelikler yaşayıp bitirebilir. Özgürlük tutkusu nedeni ile uyum sağlayamazlar. İnsanları etkilemeyi seven ve başarılı olan, yeniliklere açık, eşitlikçi, yalnız yaşamayı ya da çalışmayı tercih edebilen, insanlara garip görünebilen kişilerdir. Seçilen eş genelde farklı, dikkat çekici ya da tuhaftır. Uzak mesafe ilişkileri, evlilik hayatına alışmakta zorlanma, hiç evlenmeme ya da birden fazla evlilik olasıdır. Ayrılıklar problemli ve uğraştırıcı olabilir. Ortaklıklardan tehlike ve zarar oluşabilir.

URANÜS 8. EVDE

Ne zaman nerede ne yapacağı bilinmez. İntikam almak için sabır ve tutku ile bekler, plan yapar, gücünü sonuna kadar kullanırlar. Bilinmeyen, doğa üstü bilimler ve gizli olanı irdelemekten uzak duramayan, yaşamın ve ölümün sırlarını anlamak isteyen, gözlemci, aşırı duygusal, aklını iyi kontrol edebilen, telepatik yeteneğe sahip kişilerdir. Risk almayı sever, kendi ile yüzleşmekten heyecan duyar, psikolojik bozukluklar yaşayabilirler. Cinsel yaşam ve deneyimleri sıra dışıdır. Beklenmedik zaman ya da kaza ile ölüm olasıdır.

URANÜS 9. EVDE

Telepati, doğa üstü bilim, astroloji, felsefe, din ve yüksek eğitimle ilgili ve bu alanlarda ileri düşünceleri vardır. Fikirlerinin uygulanabilmesi her zaman mümkün değildir. Özgürlük için her şeyi yapabilir, sürekli bir macera içersindedir. Milliyetçi, her konuda aykırı görüşleri olan, yaratıcı, akılcı kişilerdir. Kendi dünya görüşünü geliştirmek, paylaşmak ister, kendini düşünen olarak algılanabilirler. Araştırmak için uzun yolculuklar yapar, sonucunun ne olacağını düşünmeden ani kararlar alabilirler. Eğitimde tutarsızlık, sık okul değiştirme muhtemeldir. Sevimli ve çekici olasına rağmen güven vermez, inançlarında inatçıdır, kendi düşüncelerinin doğru olduğuna inanır, dini inanç konularında yenilik getirebilirler.

URANÜS 10. EVDE

Mesleki alanda farklı, yöntem ve teknikleri yenidir. İşinde özgür olmak ister, üstleri ile ilişkileri iyi değildir. Araştırmacı, değişime direnç göstermeyen, iradesi güçlü, dengeli, sakin, dışa dönük, teknoloji ve modern uygulamalarda başarılı kişilerdir. Statü de ani değişiklikler yaşanabilir. Sabırsızlıklarında dolayı düşüncelerini uygulamakta zorlanabilirler. İnsanların çekindiği meslekleri seçebilir. Babanın sıra dışı bir yapıda olması olasıdır.

URANÜS 11. EVDE

İnsanlar, gelecek, idealler ve sosyal sorumluluk için her türlü çıkışı yapar, grupları harekete geçirip motive ederek yönetebilirler. Kendine has düşünce ve mantığa sahiptirler. Teknolojide uzman, fen bilimlerinde başarılı olabilen kişilerdir. Sadık bir arkadaştır, arkadaş ve yakın çevresi sıra dışıdır, sık sık değişebilir. Büyük kardeşlerde farklılık görülebilir.

URANÜS 12. EVDE

Manevi ve dini inançlar son derece önemlidir. Sanatsal yetenek ve manevi inançlarda sıra dışı ilgi görülebilir. Hassas, duygusal, merhametli, hayırsever, huzursuz, gergin, iç dünyası fırtınalı, ani değişiklikler gösterebilen, çabuk etkilenip uyum sağlayan kişilerdir. İç dünyasında sürekli arayış halindedir, sezgilerinin yardımı ile huzursuzluklarını aşabilirler. Doğa üstü ve mistik konularla uğraşır, bilinçaltında araştırma halindedir. Gerçeklerden uzaklaşabilir, kendini yalnız bırakma eğiliminde olabilir, psişik sorunlar yaşayabilirler. Gizli deha olabilir, sezgileri sayesinde öngörü yetenekleri vardır. Dost bilinenlerin düşman çıkması, arkadaşlarla gizli işler yapılması olasıdır.

URANÜS BURÇLARDA

URANÜS KOÇ BURCUNDA

Yaratıcıdırlar. Tembelliği hiç sevmezler ve devamlı hareket halindedirler. Son derece pratik fikirleri vardır.Maddiyata önem verirler. Bunun için çok çalışırlar. Sık sık ev değiştirmek isterler.

URANÜS BOĞA BURCUNDA

Çok inatçı ve sabit fikirlilerdir. Kurallara karşı çıkarlar.Maddiyat en önem verdikleri temadır.Maddi durumlarıyla öğünmeyi severler.

URANÜS İKİZLER BURCUNDA

İletişimleri gelişmiştir. Dili çok iyi kullanırlar. Fen ve teknoloji konularında çok başarılı yeniliklere imza atarlar. Geleneksel düşüncelere karşı çıkma eğilimindedirler.

URANÜS YENGEÇ BURCUNDA

Çevresindeki insanların iyiliklerini çok düşünürler. Empati yetenekleri fazla gelişmiştir. Eski değerlere bağlıdırlar, antika eşyalara düşkündürler. İyi bir mimar, aşçı, sanat tarihçi olabilirler.

URANÜS ASLAN BURCUNDA

Uranüs burada zararlı konumdadır. Bu kişiler kendilerini ön plana çıkarmak isterler. Kendilerini beğenirler, başkalarının fikirlerine pek önem vermezler. Onlara göre hayat kendilerinin ön planda olduğu bir eğlencedir.

URANÜS BAŞAK BURCUNDA

Öğrenmeye çok meraklıdırlar. Bu nesil bilgiye çok önem verir. Bu nesil gençlerinin en fazla ilgi duydukları meslek de öğretmenliktir. Üretmeyi seven bu nesil çok titiz çalışır ve çok detaycıdırlar.

URANÜS TERAZİ

Bu nesilde doğanlar dostluğa çok önem verir. Biz demeyi bilirler, arkadaşları onlar için çok önemlidir. Bazen dengesiz durum sergilerler. Hayat görüşleri, giyim tarzları alışılmışın dışında olabilir.Sanata düşkün olurlar,sanatçı ruha sahiptirler.

URANÜS AKREP BURCUNDA

Çok cesurdurlar, hedeflerine ulaşmak için her zorluğu göz önüne alırlar. Patlamaya hazır bombaya benzerler. İntikam duyguları çok gelişmiştir ve hafızaları çok güçlüdür. Kendilerine yapılan kötülükleri asla unutmazlar. Sırlarını kimseyle paylaşmak istemezler.

URANÜS YAY BURCUNDA

İnançlar konusunda uçlarda yaşarlar. Kimileri çok inançlıyken kimileri de tam tersi inaça karşı kişilerdir diyebiliriz. İnançlara olan tutumları yüzünden çok zorluk çekerler. İnatçıdırlar ve sorumluluk almayı sevmezler. Çünkü özgürlüklerine çok düşkündürler.

URANÜS OĞLAK BURCUNDA

İş hayatları, kariyerleri onlar için çok önemlidir. Çok düzenli çalışırlar ve kariyer basamaklarını pratik zekaları sayesinde hızla çıkarlar. Yalanı,hile yapmayı hiç sevmezler Hayatlarının maddi olarak güvende olmasına önem verirler.

URANÜS KOVA BURCUNDA

Yeniliklere açıktırlar ve teknolojiyi yakından takip ederler. Özgürlük onlar için çok önemlidir. Asla özgürlüklerinden taviz vermeyen bu nesil, inançları konusunda fanatiklik gösterebilirler.

URANÜS BALIK BURCUNDA

Çok merhametlidirler, insanlara yardım etmek için dünyaya geldikleri söylenebilir. Çok hassas ve duygusal olan bu nesil maneviyat olarak diğer nesillerden çok farklıdır. Astroloji alanında çok başarılı olabilirler.