Merkür

MERKÜR’Ü TANIYALIM

Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, Güneş'in etrafında en hızlı dönen gezegendir, rengi ise koyu gridir. Üzeri toz tabakası ile kaplı olan bir kayaç olan Merkür gezegeni aynı zamanda giderek küçülen bir gezegendir. Katı yüzeyi kraterler ile kaplıdır, atmosferi ve uydusu yoktur. Merkür gezegeninin çekirdeği sıvıdır. Bu çekirdek de zamanla soğuyarak donar, bu olay da gezegenin küçülmesine sebep olur.

Milattan sonra 11.yüzyıla Orta Çağ İslam döneminde astronom olan Endülüslü Ebu İshak İbrahim el-Zerkali, Merkür'ün "geocentric" yani Dünya'nın merkezde olduğu yörüngesinin şeklinin ovalimsi yumurta gibi olduğunu söylemiştir. İslam astronomlarının Merkür'e yönelik gözlemleri bununla sınırlı değildir. 12.yüzyılda İbn Bajjah, Güneş'in yüzeyinde iki tane siyah nokta olarak gözüken cisimler gözlemlemişti. Bu noktalar ise Kutb-el-Din-Şirazi tarafından Merkür ve Venüs geçişi olarak yorumlanmıştır. Schiaparelli'ye göre Merkür'ün, kendi ekseni etrafındaki bir dönüşü için geçen süre ile Güneş etrafındaki yörüngesini tamamlamak için geçen süre birbirine eşit yani 88 gündür.

Merkür'ün bir yıldız değil, bir gezegen olduğunu ilk tanımlayan kişi, 17. yüzyılda Galileo Galilei olmuştur. Merkür’ün bir günü Dünya’nın yaklaşık 59 gününe eşittir. Merkür'ün Güneş etrafında 1 tam tur dönmesi için geçen süre 88 gün dür.

MERKÜR VE MİTOLOJİ

Hızından dolayı Antik Yunanlar onu, Yunan mitolojisinde tanrıların habercisi olan Hermes tanrısıyla özdeşleştirmiştir. Romalılar ise Tanrı Merkür'ün en kurnaz ve en hızlı tanrı olduğuna inanır. Bu tanrı, aynı zamanda para, seyahat ve hırsızlık tanrısı olarak da bilinmektedir. Eski Mısırda ise bilgelik tanrısı Toth’dur. Mitolojide Merkür tüm tanrıların alanına girebilen tek tanrıdır.

Hermes’in hikayesi;

Hermes, tanrı Zeus ile Maya’nın oğludur. Tanrıların habercisidir. Tanrıların en hızlısı ve en kurnazıdır. Hermes ticaretten sorumludur. Hermes, et yiyebilmek ve hızlı büyüyebilmek için Yunan mitolojisinde Güneş tanrısı olarak bilinen Apollon’un sığırlarını çalar. Bu sığırlardan 12 tanesini kesip 12 parçaya bölüp Olimpos’daki tanrılara sunar. Sığırları bulamayan Apollon, Zeus’a danışır. Bütün bunlar olurken Hermes bütün kanıtları yok edip mağaraya dönüp tekrar bebek rolü yapar. Hermes çok kurnazdır fakat annesi Maya’yı kandıramaz. Maya yaptıkları için Hermes’e kızar. Hermes kendini savunmaya geçer. Kendisinin hırsızlar prensi olacağını, Olimpos’da tanrılar arasında çok güçlü bir konuma geleceğini, çok kurnaz ve manipülatif olduğunu ifade ederek annesini ikna etmeye çalışır. Bu arada Hermes sığırları çalarken yaşlı bir adam buna şahit olmuştur. Hermes adamı manipülatif bir şekilde susturur fakat sonrasında bu adam Apollo’ya bu durumu itiraf eder. Apollo olayın iç yüzünü öğrendikten sonra Zeus’a çıkar. Zeus ve Apollon sığırları aramaya çıkarlar. Apollon’a itiraf eden adam sığırları çalan kişiyi bir mağaraya girerken gördüğünü söyler. Mağaraya girdiklerinde kundağa sarılmış bebek Hermes’i görürler. Apollon net şekilde her şeyi Zeus’a anlatır ama Hermes yalanlar. Zeus oğlunun huyunu bildiği için oğluna inanmaz ve kendilerini sığırları sakladığı yere götürmesini ister. Sonrasında Zeus, Apollon ve Hermes bir yere giderler. Hermes giderken 7 telli çalgısı olan lirini de alır ve çalar. Apollon’un çok hoşuna gider. Bunun üzerine Hermes’ten lirini 50 sığır karşılığında alarak hesabı kapatmak ister. O günden sonra Hermes tanrıların elçisi olur. Apollon’da lirini alır ve aynı zamanda hem güneşin hem de sanatın tanrısı olur.

Bu mitte Merkür’ü temsil eden Hermes’in iletişim yönünün çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Burada esas mesele Merkür’ün konumu ve Merkür’ümüzü nasıl çalıştırdığımızdır.

MERKÜR VE ASTROLOJİ

Merkür her burçta 2-3 hafta geçirir.

Günü : Çarşamba
Yönü : Kuzey
Rengi : Yeşil
Doğası : Karmaşık

Madeni : Kurşun
Değerli Taşı : Zümrüt

Sayısı : 5

Çakrası : Boğaz Çakrası

Vücutta Merkür : Sinir Sistemini, Akciğerleri Ve Tiroid Bezini Yönetir.

Yönettiği Burçlar : İkizler ve Başak

Yönettiği Evler : Üçüncü ve Altıncı Evler

Yüceldiği Burç : Başak

Düşüşte olduğu Burç : Balık

Zararda olduğu Burçlar : Balık ve Yay

Terazi ile Oğlak burçlarının üçüncü Dekanında, Kova ile Boğa burcunun ikinci Dekanında güçlüdür. Daha kolay bir anlatım ile; Terazi burcunun son on gününde doğmuşsanız, Oğlak burcunun son on günü içinde doğmuşsanız Merkür’ünün güçlü etkilerini hissedersiniz. Yine bu Gezegen Kova ve Boğa burçlarının ikinci on günü içinde doğanlarda güçlü enerjisini hissettirir.

Merkür, Güneş'ten 28 dereceden fazla uzaklaşamaz. Bu nedenler Merkür Natal (doğum) haritalarınızda; Güneş burcunuzda veya bir önceki veya bir sonraki burçta bulunur.

İletişim, farkındalık, mantık, akıl ve akıl yürütme gibi düşünme şeklimiz, düşünce süreçlerimizi, nasıl ürettiğimizi ve ifade edişimizi, çevreden bilgiyi nasıl, ne şekilde aldığımızı ve ne şekilde çevreye yaydığımızı Merkür belirler. Merkür kıvrak zeka, hızlı düşünme, olasılıklar, fikirler, mantık yürütme ve bir şeyleri mantıklı hale getirme, aracılık etme, nükte yeteneğiyle alakalıdır. Konuşmak, yazmak, kitap okumak, çevrimiçi iletişim kurmak ve öğrenmek dahil hepsi Merkür ile bağlantılıdır. Kendimizi sık sık iyi ifade etmemizi rica eder. Şüphecilik, alaycı bir tavır, laf taşıma, hırsızlık, trafik ile de ilgilidir. El becerisi de verir. Ama Merkür geriye gittiğinde iletişimimiz zorlaşır. Merkür aynı zamanda yakın akrabaları, haritaları, mektupları, postayı, seyahati, planları, randevuları, yolu, taşıtları, reklamcılık, yayımcılık, satış, halkla ilişkileri ve internet üzerinden verilen servisleri yönetir.

Mundane ( Dünya ) Astrolojisinde Merkür; Entelektüel kişileri, öğretmenleri, ulaşım araçlarını, ülke içi taşımacılığı, ticareti, gençleri, spikerleri, basın ve medyayı, dış işlerini, konsolosları temsil eder.

Erli veya dişil bir enerjisi yoktur nötr bir gezegendir. İçinde bulunduğu zodyak burcunun cinsiyetini taklit eder. Yanında bulunduğu gezegenleri de taklit ederek hareket eden Merkür iyiyle iyi, kötüyle kötü olur.

MERKÜR BURÇLARDA

Merkür - Koç

Spontane, hızlı, aceleci bir iletişim şekli benimser. Hızlı konuşurlar, konuşmaları esnasında karşı tarafı dinlemeyebilir. Aniden parlar ve söner. Rekabetçi ve meydan okuyucu bir düşünce tarzı vardır. Net ve sert bir iletişim dili kullanabilir. Hızlıca iletişime geçmek, hızlı kararlar almak, uygulamaya başlamak konusunda aceleci bir tavır sergiler lakin devamını getirmekte zorlanabilir. Bağımsız düşünmek ister. Gölge yönü çalışır ise karşı tarafı dinlemek istemez, sabırsız ve düşüncesiz olabilir, sübjektif bakış açısı geliştirerek konuları kişisel algılar. Vahşi, kaba, küfürlü konuşma verebilir. Ancak komik ve eğlenceli bir iletişim üslup da verir. Merkür Koç’ta kişi istekleri üzerinde daha detaylı ve uzun düşünmeli ,karşı tarafı dinlemeyi öğrenmeli, daha çok soru sormayı geliştirmelidir. İyi bir lider, motivasyon verici olabilir.

Merkür - Boğa

Net ve sabit fikirleri olur, kişi rasyonel akıl ile kendisini somut ve maddi konularda güvence almak adına bir düşünce sistemi benimser. Dikkatli, yavaş, gerçekçi bir bakış açısı sergiler. Zihni düzenli olarak olduğu durumu nasıl sağlamlaştıracağı üzerine çalışır. Denenmişin yolundan gitmeyi tercih ederler. Yeniliklere çok açık değildir. Farklı fikirlerden ziyade, bildiği güvenli hissettiği yoldan ilerlemek ister. Sakin bir iletişim kurma şekli vardır, yavaş konuşabilir, tane tane anlatır. Gölge yönü çalıştığında özellikle konfor alanına bir saldırı hissettiğinde saldırgan bir yapı sergileyebilir. Aşırı muhafazakarlık, düşüncede saplanıp kalma, farklı bir fikri kabul etmekte ayak direme verebilir. Merkür burada daha çok güvenliği korumak ve devam ettirmek için iletişim kurmayı tercih eder. Güzel ses ve iş konularında beceriklilik verir.

Merkür – İkizler

Merkür’ün yöneticisi olduğu burçtur. Pratik zekalı, iletişimi güçlü ve hafızası kuvvetlidir. Konuşmayı çok sever zaman zaman çenesi düşük olabilir. Bilgi edinmeye çok düşkündür, her konuda bilgi sahibi olmayı sever. Edindiği bilgileri çevresi ile paylaşmaktan zevk alır. Çok hızlı düşünür, konudan konuya atlamak, aynı anda birkaç işle uğraşmak gibi etkileri görülür. Objektif, mantıklı, aldığı tüm bilgiler arasında mantık ilişkisi kuran bir yapı verir. Çok fazla düşündüğü, gelen her bilgiyi almaya çalışması dağılmasına yol açabilir. Detaylarla çok ilgilenmediği için bilginin tamamını alamayabilir. Merkür’ün yönettiği burçlardan biri olduğu için tüm etkilerini net olarak gösterir. Olumlu veya olumsuz tüm etkileri görülür. Her konuya şüphe ile yaklaşıp mantıklı bir düzen içinde açıklamayı ister. Gölge yönlerinde çenesi düşüklük, sahip olduğu her şeyi mantıklı açıklama becerisini kullanarak karşı tarafı istediğine inandırma, dedikodu verebilir. Ticaret, pazarlama, satış, öğretmenlik, habercilik, sekreterlik ve konuşmacılık konularında yetenekler verir.

Merkür – Yengeç

Yengeç doğasında iletişim kuran kişi. Çevresine ve özellikle ailesi ile ilişkileri kuvvetli anaç bir yapıdadır. Duygusal yapısı çok kuvvetli olduğundan karşıdakinin ne düşündüğü anlayabilir. Rüyalarına ve düşüncelerine semboller ile anlamlar yükleyebilir. Yakınındaki kişilerin hayatlarına fazla karışma, ilişkilerini yönetmeye çalışma verebilir. Sezgileri kuvvetlidir. Çocukluğu, ailesinden gelen gelenek ve göreneklere bağlılığı iletişim şeklini belirler. Alıngan ve hassas yapısı nedeni ile çevresinde gelişen konulara sübjektif bir bakış açısı geliştirerek içine kapanabilir. Evi, yuvası, ailesi ve çocukları ile iletişimi özellikle çok kuvvetlidir bu konularda düşünsel olarak çok çalışır. İlişkilerinin hepsinde duygusal bağlar kurduğu için kişilerden çabuk etkilenebilir. Düşünceleri çevresinin etkisiyle değişiklik gösterebilir. Anılara bağlı yaşadığından dolayı geçmiş olayları içinde büyüterek kendini yanlış ifadeye yönlenebilir. Sakin bir konuşma yapısı, detaylı ve duygularını anlattığı biri iletişim şekli vardır Şairane bir konuşma yapısı verir. Yazılı ve sözlü ifadesi kuvvetlidir, edebiyata yatkınlık vardır.

Merkür - Aslan

Kendi doğru bildiğinden vazgeçmeyen, buyurgan ve parlak bir iletişim dili olabilir. Komik ve eğlencelidir. sahnede olmayı sever fikirlerine bağlıdır. Kendisini anlatmayı, yaptıklarından bahsetmeyi sever. Sıcak kanlı ve çocuksu bir yapısı vardır. Çevresi ile devamlı ilişkide olmayı, yardım etmeyi sever. Yaratıcı bir düşünce şekli vardır, olaylara, konulara farklı yaratıcı çözümler geliştirir. Kendisi için önem arz eden konularda özellikle konsantrasyonu yüksektir. Gölge yönleri çalıştığında dediğim dedik, sabit fikirli, karşı tarafın düşüncelerini kesinlikle kabul etmeyen, kibirli bir yapı verebilir. Aslanın temsil ettiği “ben” eğer çok ön plana çıkar ise kendisinden başka kimseyi dinlemeyen, yukardan bakan bir davranış şekli verir. Eleştirilmeye karşı hassasiyetinden dolayı fikrini söylemekten çekinme veya eleştirilmeyeceği şekilde bir anlatım içine girebilir. Tiyatroya yeteneklidir, çocuklar ile arası iyidir, sahne ve Show dünyasında başarılı olur, organizasyonlar konusunda çok yeteneklidir.

Merkür - Başak

Merkür’ün yöneticisi olduğu diğer burçtur. Burada Merkür İkizlere nazaran daha somut, maddi ve rasyonel çalışır. İlişkilerini hizmet etmek üzerine kurar. Analitik bilgiye önem verir, her bilginin peşinde koşmaktan daha çok sahip olduğu bilgiyi çevresi için kullanışlı hale getirmeye odaklanmıştır. Detaycıdır, analizleri kuvvetli, kendini doğru ifade etme yeteneği verir. Gölge yönü ile detaylarda boğulma, mükemmeliyetçi yapısından dolayı istediği olmadığında etrafındaki herkesi suçlama eğilimi görülür. Kendisini yetersiz hissetme, bir türlü yaptığını olduramama duygusu verir. Bunu çevresine ters bir yapıda yansıtır. Böyle bir durumda etrafı algılama sistemi tamamen hata bulmaya yönelir. Eleştirel, suçlayıcı, takıntılı bir iletişim sistemi içinde kaybolabilir. Çevresi ile iletişimi sakin, mesafelidir. Etrafına hizmet ederek bağ kurmayı sever. Merkür – Başaklar ilgi alanlarında ki konuların her detayını bilirler. Sağlık sektörü, editörlük, muhasebe, her türlü mekanik işler ve zanaatkarlık verir.

Merkür - Terazi

Uzlaşmacı ve naif, tatlı bir iletişim diline sahiptir. Terazinin doğasında olan ilişkileri dengede tutmak, adil olma konuları doğrultusunda iletişimi hassas bir şekilde yönetir. Çevresindekiler ile tüm iletişimi yumuşak kurmaya gayret eder. Keyifli olana, entelektüel konulara olan ilgisi ilişkilerine yansır. Kimsenin kırılmasını istemez. Herkesi dinleyip, bilgilerini bu şekilde harmanlamak ister. Bu durum onu zaman zaman kararsızlığa itebilir. Çevresindeki ilişki düzeyinin bozulmaması için bazen fikirlerini açıklamaktan kaçınabilir. Düşünceleri sosyal trendlerden etkilenebilir. Farklı düşüncelere, konunun iki tarafını da dinlemeye, öğrenmeye meyillidir. Düşünce tarzı arabulucudur. Gölge yönlerinde fikirsizlik, karışıklık çıkmaması için düşüncelerin saklama, fazla kibarlık, asıl konuyu konuşmaktan kaçınma görülebilir. Sakin, akıcı bir konuşması vardır, espritüeldir, entelektüel sohbetleri sever. Hukuk, danışmanlık, halkla ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, sanat dallarında beceri verir.

Merkür - Akrep

Görünenin gerisindeki bilgiye ulaşmak ve onu gün yüzüne çıkartmak en büyük motivasyonudur. Konuları derinlemesine inceler, gizleneni bulup çıkartmak ister. Sezgileri çok kuvvetlidir. Birisi ile bir konu üzerine iletişim kuruyor ise karşı tarafın en derinlerde ne düşündüğünü bilmek ister. Karşı tarafın konuşmasını öyle detaylı, inceleyerek dinler ki, konuşma içinde ki tüm zayıf halkaları ortaya çıkarır ve kişiye sunar. Gizli ilişkilere meyillidir. Kendisini net olarak ifade etmek istemez. Gizemli bir iletişim tarzı vardır, sakin, kısık sesle veya tam tersi gizemli, çekici bir tavır ile iletişim kurar. İletişim kurduğu kişiye has espriler, sadece ikisinin anlayacağı konuşmalar yapmayı sever. Ölümden sonra yaşam, gizemli konular, felsefi, dini konulara özel bir ilgi duyar bu konuları araştırmayı sever. Gölge yönlerine çalıştığında çok sivri dilli, kırıcı, zara veren bir yapı sergiler. Yaşadıklarını biriktirip hiç renk vermeden uzun süre ilişkilerini devam ettirebilir. İntikam alma duygusu yüksektir, yeri geldiğinde dili ile kişiyi öldürebilir. Dedektiflik, araştırmacılık, kriz çözme konularında beceri sahibidir.

Merkür - Yay

Merkür Yay da zararlı konumdadır. Bu da rasyonel, mantıklı düşünmemin güçlü olmadığının göstergesidir. Kişinin düşüncesi daha çok esinlenme ve inanma ile güdülenir. Deneyimleyerek öğrenme ve benimseme mevcuttur. Mantıklı düşünceler ile kafasını yormaz ise içten gelen evrenin bilgisi ve doğanın yasalarını kavrayışı ile kahinlik yeteneği görülebilir. Derin, felsefi, spritüal konular ile ilahi bilgi ile bağlantıları kuvvetlidir. Bilginin özüne ulaşmayı ve bunu kolektife yaymayı ister. Evreninin bütününe anlam vermek üzerine çalışır. Sıcak kanlı, iyimser, konuşkan bir yapı verir. Yüksek sesle konuşabilir. Astroloji ile ilgilidir. Öğrendiklerini yaşamda deneyimleyerek gelişir. Gölge yanları çalıştığında kibirli, üstten bakan, bilmediği halde biliyorum diyen, deneyim sahibi olmamasına rağmen konular hakkında fikir beyan eden, kendisini olduğundan daha fazla göstermeye çalışan bir yapı verebilir. Yüksek öğrenim, din, felsefe, yargı, yabancı kültürlere ilgi konularında beceri sahibidir.

Merkür - Oğlak

Mesafeli, ketum, soğuk bir iletişim tarzına sahiptir. Dürüst, net ve garantici olurlar. Planlayıcı, programlı ve çalışkandırlar. Koydukları hedef doğrultusunda tüm bilgilere çalışarak ve disiplinli bir şekilde ulaşırlar. Maddi olarak garantide olmak için çalışırlar. Az konuşan, sakin, yavaş bir anlatım şekilleri vardır. İlgilendiği konular ile alakalı tüm bilgiye sahip olmak için çalışır ve başarırlar. Önlerine gelen konuları görev bilinci ile değerlendirirler. Sabırlı ve disiplinli olduklarından iyi bir idareci özelliğine sahiptirler. Düşünce yapısı adım adım başarıya ulaşmaya yöneliktir. Gölge yönüyle fazla maddiyatçı, kurnaz planlar ile hedefe ulaşmaya çalışan, karamsar, depresif, aşırı gerçekçi, kontrolcü olabilirler. İnşaat ile ilgili konularda, yöneticilikte, planlamada beceri sahibidir.

Merkür – Kova

Zeki ve yaratıcı, araştırmaya yatkın özellikleri vardır. Farklı, marjinal fikirlerin peşinden koşarlar. Standartların dışında bir öğrenme şekilleri vardır. Aktivist bir yapıları olabilir. Kolektifle çok ilgilendiklerinden, herkese yetişmeye çalışırlar. Sıradan düşüncelere karşı çıkarlar. Zihinleri çok yoğun şekilde çalışır. Konuştuklarından daha hızlı düşünürler. Hızlı konuşan, dinlemeye pek sabrı olmayan, devamlı farklı fikirler sunan bir yapıları vardır. Konulara yeni, farklı çözüm yolları ararlar. Kalabalıkta olmayı, fikirlerini paylaşmayı, hayata geçirmek uğraşmayı severler. Yardım derneklerinde aktif rol alabilirler. Objektif ve rasyonel mantık düzeyinde bir düşünce yapıları vardır. Gölge yönleri çalışır ise aşırı uçuk fikirler, ne dediği anlaşılamayan bir yapı, ukalalık, bilgi konusunda narsistik kişilik, kendini beğenmişlik verir. Dernekler, yardım kuruluşları, kolektife hizmet, kalabalık grupların yönetimi, icatlar, yeni düşünce akımları konusunda beceri sahibidir.

Merkür - Balık

Merkür Balık’ta hem zararlı, hem düşük konumdadır. Bu neden le mantıklı değil, metaforik, benzeşme, mecazi tanımlarla düşünür. Bu durum rasyonelliğin kaybolmasına yol açar. Kişi çok sezgisel, çok hayalci bir yapıda olur. Tüm iletişimini duygusal olarak kurduğu için, alınganlıklara, mağdur olmaya eğilimi yüksektir. Hayal ile gerçekleri karıştırma, gerçek hayata geçirilemeyecek hayaller kurma, bunların peşinden koşma görülür. Merkür burada bilinç ile bilinç dışı arasında ulak görevi görür. Kişinin gördüğü rüyalar önemlidir. Bağlantı, telepati kurma yetenekleri vardır. Yanıltıcı hayallere kapılmaya müsaittir. Merkür balıkta sürgünde olduğu için sezgiselliği ve psişik farkındalığı somut verileri ortadan kaldıracak şekilde yüceltebilir. Bu yerleşim gerçek ile hayali ayırt etmeye engel teşkil eder. Olumlu kullanımı için kişinin hertürlü, inancını, özlemini duyduğu ütopik hayalleri ve bunlara olan isteklerini unutarak; önündeki gerçekliğe odaklanması ve konuyu olduğu gibi anlamaya, kabul etmeye çalışması gerekmektedir. Hayal gücü ve büyük vizyon söz konusudur. Fotografik hafıza görülür. Fotoğrafçılık, sinema, animasyon ve her türlü hayl günü konusunda beceri verir.

MERKÜR EVLERDE

Merkür 1. Evde

Merkür 1. Evde mutludur. Hayatta kalma mücadelesini diliyle verir. Hemen ve sözlü olarak harekete geçer. Etrafında olup biteni algılamaya meraklıdır. Dışa dönük ve iletişimi kuvvetli bir karakterdir. Taklit yeteneği gelişmiştir.

Merkür 2. Evde

İletişime dayalı işlerden para kazanacağını gösterir. Kişin para ile ilişkisi iyidir. Para kazanma konusunda ne yapacağını bilir. Kişi kendi değerini bilgisine endeksleyebilir. Ne kadar bilgi sahibi olursam o kadar değerliyim şeklinde bir düşünce geliştirebilir. Yazarlık, medya sektörü, habercilik, nakliyat gibi işlerden para kazanabilir.

Merkür 3. Evde

Dışa dönük bir yapı verir, özellikle yakın çevresiyle iletişimi güçlü bir karakterdir. Eğitime, öğretime ilgi verir. Çevreyi ve anı algılamakta tarafsızlık. Pazarlık konularında başarılıdır. Kişiye güçlü bir el becerisi, edebiyata ilgi verebilir.

Merkür 4. Evde

Ailesine düşkün bir karakterdir. Entelektüel bir kök aile, eğitimli ebeveynler verebilir. Kişi ev işlerinde pratik, becerikli ve hızlıdır. Ailesi için çok emek harcar. Merkür burada, duygusal ve sezgisel çalışır. Yaşamının ikinci yarısı yolculuklar ve edebi konularda çalışımalar ile geçebilir.

Merkür 5. Evde

Kişinin algılama, düşünme ve iletişim konularını deneyimleyeceği alanlar, çocuklar, romantik ilişkiler, hobileridir. Aşkta gelgeç gönüllü olabilir. Entelektüeliteye önem veriri. Çocuklar ile ilişkileri iyidir. İyi bir öğretmen olabilir. Borsa, şans oyunları, kripto paralara ilgisi olabilir. Yazı kursları, oyun yazarlığı, zeka oyunları, el becerileriyle ilgilenebilir.

Merkür 6. Evde

Günlük problemlerini iletişim sayesinde çözebilir, kendini doğru ifade edebilir. Hizmet ederek iletişim kurmayı sever. İnsanlara somut biçimde yararlı olacak bir konuda hünerlerini sergilemeyi sever. Ayrıca, iletişimi dayalı bir meslek yapmak da bu kişilere uygundur. Tıp, mühendislik, planlama, haberleşme, network kurma, konuşma, yazma, muhasebe gibi konularda verimli olabilir.

Merkür 7. Evde

İletişimde uzlaşmacıdır. Deneyimlerini her türlü karşı taraf ile ilişkileri, ikili ilişkileri ve açık düşmanları aracılığı ile kazanır. Öncelikli olarak ilişkilerde dengeyi ön planda tutar. Evliliği, ortakları ile ilişkileri kişi için çok kıymetlidir. Arabuluculuk konusunda çok maharetli olurlar. Psikoloji, sosyoloji, pazarlama, hukuk, aracılık konularında hünerlidir.

Merkür 8. Evde

Düşüncelerini diğer insanlarla paylaşmak istemez. Sırları ve gizleri vardır. Ölüm ve ötesi konusunda okumak, yazmak, dedektif öyküleri, suçların çözülmesi konusundaki belgesellere merak duyar. Başkalarının paralarını yönetmek, vergi sistemleri, sigortacılık konuları ile de ilgilenirler. Bu konuda büyük beceri sahibidirler. Miras yoluyla para kazancı sağlamaları mümkündür. Bankacılık, brokerlik, sigorta konularında başarılı olurlar.

Merkür 9. Evde

Okumaya ve araştırmaya yatkın, akademik anlamda başarılı kişilerdir. Yüksek bilgiye merakı, ilerleyen yaşlarda alınan eğitimleri de anlatır. Yabancı kültürlere ilgi duyarlar. Dine, hukuka, felsefeye, astrolojiye meraklıdırlar. Koşullar elverir ise çok seyahat ederler. Yabancı ülkeleri gezmek ve farklı kültürlerden insanlar ile İletişim kurmak isterler. Uluslararası iletişim, ticaret konularında beceriklidirler. Güçlü bir akademik hayatı olan kişilerde, hocalarda görülen bir pozisyondur.

Merkür 10. Evde

Kişi dilini ve üslubunu kullanarak kariyerinde yükselebilir. İş hayatında çok aktif iletişimi yüksek bir yapı verir. Otorite konumundakiler ve toplum ile ilişkiler söz konusu olabilir. Sözcülük yapma konusunda beceri sahibi olurlar. Kişi aynı anda iki farklı işte çalışabilir. Spikerlik, pazarlamacılık, gazetecilik, yazarlık ticaret gibi işler yapabilir.

Merkür 11. Evde

Sosyal, çevresi geniş ve aktivist ruhlu kişilerdir. Zihinsel olarak kişiyi uyaracak, fikir alışverişinin çok olacağı yerlere yönlenirler. Kalabalık bir çevresi olması muhtemeldir. Topluluklara konuşma yapan hocalık, konuşmacılık, derneklerde sözcülük gibi işlerde fırsatlar yaratır.

Merkür 12. Evde

Merkür burada biraz içine kapanıktır, düşüncelerini herkese ifade etmez, edemez. Spritüel konulara ilgi görülür. Bluğ çağında veya ilköğretimde okul hayatında ve öğrenme konusunda problem görülebilir. Buradaki Merkür sezgisel çalışır, ayrıca bu kişilerin rüyaları çıkabilir. Anlaşma imzalarken dikkat etmesinde fayda vardır.