Evren Bir Matematik

Evren bir Matematik

Evren bir matematik, sayılar, harfler, sesler hepsi birer enerji. Tüm bunlar bir bütün olarak hareket etmekte, Doğum tarihlerim iz, isimlerimiz birer sayıya, sese dolayısıyla enerjiye karşılık gelmekte ve bu evrende bizde sahip olduğumuz enerjiye göre titreşmekteyiz. Tüm bunlar frekanslarımızı oluşturmakta ve sahip olduğumuz frekansa göre evrende ruhumuz yol almakta. Ruh bir merdiven misali hep çıkmak istemekte, ilerlemek istemekte. Peki bu yolun, bu merdivenin sonu nerde sonu 999 sayısında saklı. Peki bu sona ulaşabilen yaratılmış bir ruh var mı?, varlık var mı? Var desem tabiki

Biz şimdi biraz matematiksel olarak ve ezoterik olarak 9 dan bahsedelim.

Daire 360 derecedir ne kadar bölünürse bölünsün nihai sayı 9 a eşittir. (4*9=36,3+6=9,3 6:3,36:6,36:4), 360 sayısı 3, 6 ve 9 un sırrını ve enerjisini barındırır. Bir daire den sonsuz sayıda ışın geçer.Yani;

_ 360 3+6+0 = 9_

_ 180 1+8+0 = 9_

_ 90 9 + 0 = 9_

_ 45 4+5 = 9_

_ 22,5 2+2+5 = 9_

_ 11,25 1+1+2+5 = 9_

_ 5,625 5+6+2+5= 18 > 1+8 = 9_

Tüm çokgenlerşn iç açıları toplamında daima 9 eder

9'u herhangi bir sayıyla topladığımızda çıkan sonucun rakamları toplamı yine aynı sayıyı verir.
9+ 5 = 14 1 + 4 = 5

9 + 7 = 16 1 + 6 = 7

9 + 9 = 18 1 + 8 = 9

Peki tesla bu sırrı nasıl çözdü
Dünya’nın görmüş olduğu en zeki bilim adamlarından olan Nikola Tesla, kendi döneminin çok ötesinde bir insandır.
Böylesine zeki bir adamın sözleri ise yıllar geçmesine rağmen halen gizem perdelerini korumaya devam etmektedir. Nikola Tesla’nın ” Eğer, 3 – 6 – 9 sayılarının görkemini bilseydiniz. O zaman evrene bir anahtar olurdu ” sözüyle bu sayıların sırrı ile ilgili ipucu veriyor gibiydi.

Tarih 1898 yılını gösterdiğinde . Nikola Tesla, ” titreşimler ile ilgili deneyler yapıyordu

Bu deneyler sonucunda deprem olmuştu. Farklı bir noktada oluşan depremin oluşturucusu Nikola Tesla idi. Nikola Tesla, Colorado Springs’ten Alaska’daki 1899 Eylül Cape, Yakatağa ve Yakutat Koyu depremlerine neden oldu.

3 Eylül 1899 [9, 3, 9]

6 Eylül 1899 [9, 6, 9]

9 Eylül 1899 [9, 9, 9]

Bu 3 depremden sonra meşhur sözünü dile getirmiştir. 3 ve 6 rakamının sırrını çözen 9 o zaman evrenin anahtarı olurdu diyordu.Eğer o gün makinayı durdurmasaydı daha büyük yıkım olabilirdi.

Ve Bomba bilgi ise. O gün keşfedilen makine, bugün Alaska bölgesinde halen aktif bir şekilde kullanılan HAARP teknolojisine ait.

Hatta ilginç bir şekilde

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi [9, 9, 9]

Depremin saati ise 03:02

Bu acı depremin tarih ve saatinde 3 ve 9 oldukça net görülmektedir.

Bazı kadim topluluklara yeniden doğuşu anlatır len, bazı toplumlarda ise sonlanmayı ve bitişi anlatmıştır.. 9 un içinde hem bitil hem başlangıç ikisi bir aradadır

Onluk sayı taban sisteminde 0 somut olmadığı halde bulunmaktadır. Geriye kalan sayılar ise 9 tanedir.

Antik çağ’da yaşamış Plotinus sözleri derlenerek her biri 9 bölümden oluşan 6 kitap yayınlandı. Bu kitaba Enneadlar adı verildi. Anlamı ise dokuzlular anlamına gelmektedir.

Bu Enneadlar, Yunan ve Mısır toplumlarında yasal bir sistem olup kozmosa hakim olan 9 tanrıyı simgelemektedir . Bu konu ayrıca Onluk taban sayı sistemi ile alakalıdır.

Antik Maya toplumunda en ünlü piramitlerden biri olan Chichen Itza piramidi üzerinde bulunan gözlem evi dokuz seviyeli bir yapıya sahiptir.

Dünya, Güneş ve Ay yapılarının çapına baktığımız zaman

Ay: 2,160 mil [2+1+6+9 = 9]

Güneş: 864,000 mil [8+6+4 = 18 & 1+8 = 9]

Dünya: 7,920 mil [7+9+2+0 = 18 & 1+8 = 9]

Ayasofya ya 9 kapıdan girilir, 9 şövalye vardır, sembollerde 9 ışın kullanılır. 9 rakamının önemi bu kadarla da bitmez. Masonlukta da 9 sayısı özel anlam taşır. En eski ve saygın locanın adı ‘9 Seçkin Şövalye’ locasıdır. Bu gizli locaların üyeleri masonların tüm sırlarını bilen kişilerdir. Locada 9 adet gül ve 9 adet ışık kaynağı bulunurdu; kapıya 9 kez vurulurdu. Ennead adı ile anılırdı”88 diyerek konuya açıklık getirmiştir. Tapınakçıların 9 seçkin şövalyesinden ayrı bir de aziz ilan ettikleri 10’uncu kişi vardı.

Truva 9 yıl kuşatılmış. 10.yıl düşmüştür

Türk ve Çin mitolojisinde 9 sayısı çok önemlidir. 9 kağan, 9 bulak, 9 şehir, 9 gün bayram, 99 kat, şamanların 9 zili, 9 ejder

Göğün 9 katı olduğuna inanılır dı

Kediler 9 canlı idi

Bebek anne karnında 9 ay kalır

Hz. İsanın ölüm saatidir

Marko Rodin, girdap matematiğinin (torus anatomisinin bilimi) tekrar eden bir model olduğunu keşfetti: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, ve böylece sonsuza kadar.

Burada, 3, 6 ve 9 numaralı değerler mevcut değildir ve Rodin’e göre, bu rakamlar “akış alanı” olarak adlandırılan üçüncü ve dördüncü boyuta ait bir vektörü temsil ettiği için budur.

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında da 9 ve 19 rakarmnın önemli bir yeri var. Amerika'da yaşayan Türk Profesör Aziz İnan'ın araştırmasına göre;

- 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğdu.
- 19 yaşında harbiyeye girdi.
- 9 Ocak 1912’de Trablusgarp’da İtalyanlar’ı bozguna uğrattı.
- 9. Ordu Komutanı olarak Erzurum’a tayin edildi.
- 9 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi’ni açtı.
- 9 Eylül 1922’de Başkomutan olarak yönettiği ordu, İzmir’i kurtardı.
- 9 Ağustos 1923’te Cumhuriyet Halk Partisi’ni kurdu.
- 9 Ağustos 1928’de Latin harflerinin kabulünü müjdeledi.
- Doğum ve ölüm yılları (1881-1938) 19 sayısının katları.

Aziz İnan'ın buna benzer sayısız teorisi var.

Ayrıca Atatürk'ün doğum yılını incelediğimizde ;

1 + 8 + 8 + 1 = 18

1 + 8 = 9

İlk iki basamağı: 18 = 9 x 2 = 9 + 9

Son iki basamağı : 81 = 9 x 9

Zodyak 360 derecedir. Bu 360 derecenin her alanında 72 melek ve 72 zebani yer alır. (sabit yıldızlar) 7+2=9

9 aynı zamanda ilahi sistemin yaratım gücünü yani bu madde alemindeki varlığını gösteren 3 ile sayıların en mükemmeli olan, üstadlık sayısı olan 6 nın toplamıdır

Hadi bakalım herkes kendi ile alakalı 9 var mı, varsa ne, bulmaya çalışsın bakalım

Yukarıdaki bilgilerin, bir kısmını tabiki derledim, sizler bunları incelerken bende slze başka sırları anlatan bir yazı hazırlayayım.