Kabalah Üstüne

Kabalah Üstüne

Madem bugun 22 üstadlık sayısı, herşeyi bilen, tezahür ettirme gücünü barındıran bir enerji dedik. El - Alim ismi nin gücünü taşıyor dedik. Biraz sayılardan, sıralarından, evrendeki matematikten bahsedelim.

Evrendeki matematik düzenden bahsederken ister istemez EBCED ve kabalah dan da bahsetmek gerekecek. Kozmozda sayılar ve semboller üstüne dizili bir düzen mevcuttur. Bun ları çok iyi bilen pozitif veya negatif güçler bilinçli bir şekilde kullanmaktadır.

Çünkü Kozmostaki Enerji akışı yani Elektrik Akım ve Manyatik Alan tamamen KABALESTİK, bir sistem ve çerçevede işlem görür ve bu kural ile çalışır. Bu sistemin en önemli sayısı 22 dir. Tamamlamayı anlatır.22 ses vardır

KABALLAH'ı iyi kavramak için HABREN=İBRANİCE yi de iyi bilmek gerekir aslında EBCED 'de olduğu gibi KABALA'da da her harfin bir sayı değeri vardır

Okült en kutsal sayılar: 3, 6, 9, 11, 13, ve bunların katları, özellikle 22, 33, 44, 55, 66, 77. Eğer mükemmel Sayı 3 ile sayı 11 çarpın zaman, sayı 33 olsun. Çoğumuzun bildiği gibi, 33 bir ana sayıdır bu AMON=AMEN =AMİN eşdeğeridir...: 1+13+5+14=33. Amin

11 hendecagram, Qliphoth temsil eder. Bu kelimenin tam anlamıyla bilgi ağacının "kabukları", anlamına gelir. Yahudi Kabalistik kozmolojide, Kelipot, kutsallığı çevreleyen mecazi "kabuklar" dır.

Kabalada 22 sefirot vardır. Aynı zamanda EBCED hesaplamasındada 22 ses, 22 harf vardır.

22 sayısı dolayısıyla bilgelik, üstadlık, tam olma ile ilgilidir. O zaman bu dolunayda evrenden bu enerjiler akar iken hepsini ruhunuza almayı niyet edelim.El - ALİM

Sevgi ve saygı ile